fbpx

ETT SMARTARE SÄTT ATT

STYRA ER VERKSAMHET


Tydliga mål – inkluderande ledare – välmående medarbetare

En digital ledarskapsprocess

skapad av ledare, för ledare

PQM® är ett modernt verktyg för organisationer och individerna i den. En process som ger kraft i utvecklingsarbetet för organisationen.


Vi stöttar det moderna ledarskapet och medarbetarskapet för att nå satta mål, både för organisation och individ – alltid med hållbarhet i fokus.

En flexibel och användarvänlig plattform som hjälper till med processen av att genomföra er förändring

PQM® är kartan och kompassen för företaget och medarbetarna

Tydliga mål

Förverkliga era planer genom tydliga mål och aktiviteter för organisationen och medarbetarna, få med alla på tåget.

Inkluderande ledare

Stärk ledarskapet och medarbetarskapet med verktyg för samtal och utveckling.

Välmående medarbetare

Mät er arbetsmiljö och medarbetarnas välmående för att förstå nuläget.

ATTRAHERA OCH BEHÅLL MEDARBETARE

WORK–LIFE BALANCE INDEX

Tänker ni på er arbetslivsbalans?

Vad händer när du ska jobba och utveckla din karriär, hämta barn på dagis, vara tränare i fotbollen och hinna med att vårda relationen? Vi behöver ta vara på livsbalansen. Med PQM®s Work-Life Balance Index får organisationen ett fokus på hållbarhet och välmående, som även lyfter det ekonomiska resultatet. Det ger chans till reflektion och diskussion. Det ökar även organisationens attraktionskraft när ny personal ska rekryteras. 

Sverige förlorar 65 miljarder kronor i produktion per år på grund av sjukskrivningar
14% av alla svenskar mellan 16 och 85 känner sig stressade

INDIVID OCH FÖRETAG

VÄXER TILLSAMMANS

Rätt mål för organisation & medarbetare

Vi hjälper er att hitta målen som räknas, de som behövs just nu och i framtiden. Sedan ser vi till att organisationens mål harmoniserar med individens mål och utveckling.

Det coachande ledarskapet & den motiverade medarbetaren

En organisation med tydliga mål som stämmer överens med individens, är så väl flexibel som effektiv och fungerar utmärkt på hybridarbetsplatsen.

  • Ledare behöver ha fokus på människan
  • Ledare och medarbetare behöver verktyg för egen reflektion
  • Medarbetare måste få chansen att ärligt prata med sin ledare

Företag som utvecklar organisationen med PQM®

VI COACHAR ER ORGANISATION

Vi arbetar med individers och företags utveckling så att de kan fokusera, effektivisera och sätta mål, och samtidigt må bra. Vi erbjuder coaching, individuellt eller i grupp, och företagsanpassade program för att utveckla hela organisationer. 

LÄS OM VÅRA UTBILDNINGAR

Våra utbildningar riktar sig till ledare och medarbetare. Vi har ett brett utbud av utbildningar som ska bidra till att stärka individers och organisationers utveckling.

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66