5 tips för ett bra medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att utveckla och

stärka relationen mellan ledare och medarbetare. Vi ska ger er 5 tips för ett bra medarbetarsamtal. Jag har själv varit med om både dåliga och bra sätt att genomföra medarbetarsamtal. Det som jag själv oftast saknade var:

  • Ett sätt att förbereda sig inför genom reflektion
  • Att i samtalet faktiskt på riktigt kunna prata om helheten, balansen i livet.
  • Tydlighet i utvecklingsmål.
  • Samtal där företagets värdegrunder aktiverades. Som ledare tog det mig tid att förstå hur bra det var att ge konstruktiv kritik genom värdeorden.

Så vi bestämde oss att försöka skapa rätt förutsättningar för ledare och medarbetare att kommunicera och utvecklas.


Varje medarbetarsamtal ger möjlighet för båda parter att utbyta feedback och diskutera mål och förväntningar. Genom regelbundna medarbetarsamtal kan ledaren hjälpa medarbetaren att utvecklas i sin roll och bidra till att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

För att göra ett medarbetarsamtal så effektivt som möjligt, är det viktigt att förbereda sig ordentligt. Som ledare bör du läsa igenom tidigare anteckningar och diskussioner med medarbetaren för att ha en bra förståelse för deras utveckling och eventuella utmaningar de står inför. Under samtalet bör du som ledare vara öppen och lyhörd för

feedback och idéer från medarbetaren. Det är viktigt att vara tydlig med

förväntningar och mål för samtalet, så att båda parter vet vad som förväntas av dem.

5 tips för ett bra medarbetarsamtal

  1. Förbered dig ordentligt genom att läsa igenom tidigare och diskussioner med den anställde.
  2. Var öppen och lyhörd för feedback och idéer från medarbetaren.
  3. Var tydlig med dina förväntningar och mål för samtalet.
  4. Var konstruktiv i din kritik och fokusera på lösningar snarare än problem.
  5. Avsluta med att fastställa nästa steg och tidpunkten för nästa samtal.

Konstruktiv feedback i samtal med värdegrunden som bas

Som ledare bör du vara konstruktiv i sin kritik och fokusera på lösningar snarare än problem. En av mina viktigaste lärdomar är att det inte handlar om personligt tycke som ledare, du ska ge beröm och utvecklingsområden baserat på värdegrunderna. Det är värdegrunderna i företaget som är det bestämda beteendet. Prova använda värdeorden, det blir mycket lättare att kommunicera tydligt och stärker kulturen i organisationen.

Det är viktigt att hjälpa den anställde att se hur deras insatser bidrar till det övergripande målet för företaget och arbeta tillsammans för att hitta lösningar på eventuella utmaningar. Sist men inte minst, det är viktigt att avsluta medarbetarsamtalet med att fastställa nästa steg och tidpunkten för nästa medarbetarsamtal. Detta ger den anställde en känsla av fortsatt stöd och möjlighet att följa upp på tidigare diskuterade ämnen. Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö och utveckla relationen mellan arbetsgivare och anställda.

Vill du veta mer om hur PQM och leeder.io stärker era medarbetarsamtal?

Lämna er e-postadress så skickar vi mer information