Är du produktiv när du jobbar hemma?

Produktivitet vid hemarbete

A man trying to work from home while his child wants to play

Sliter du eller dina medarbetare med din produktivitet hemma? Det finns många studier som säger att man faktiskt är mer produktiv vid hemarbete. Men det finns utmaningar. Det ständiga hoppandet mellan arbetsuppgifter och distraktioner i hemmet är kanske den största utmaningen med distansarbete. Är du produktiv när du jobbar hemma?

Rör på dig när du jobbar hemma

När du arbetar hemma finns en risk att du rör på dig mindre. Det är ett bra tips till er som ledare, be medarbetaren ta en promenad eller göra något annat vid pauserna. Vid hemarbete saknas de naturliga pauserna som fika och lunch med kolleger, vilket man behöver tänka på.

I en artikel i forskning och framsteg berättar forskaren Linda Widar om ämnet.
– En studie har visat att man tar färre pauser när man arbetar på distans. Därför kan det vara bra att ställa ett larm efter 45 minuter, som är den rekommenderade gränsen för stillasittande. Sedan ska man upp och röra på sig.

Pomodorometoden – planera dina pauser

Hur kan man få en bra rutin att fungera hemma? Det finns en hel del enkla verktyg att använda sig av. Här är ett mycket enkelt tips.

Pomodorometoden. Tekniken uppfanns tidigt 90-tal av utvecklaren, entreprenören och författaren Francesco Cirillo. Han döpte tekniken efter en tomatformad timer som han själv använde för att mäta sitt arbete som universitetsstudent. Pomodoro betyder tomat på italienska, därav namnet.

Metodiken är enkel: När man står inför en stor uppgift eller en rad olika uppgifter som kräver mycket av din hjärna ska man bryta ner dessa i små tidsatta sprintar/intervaller á 25 min och sen skilja dessa åt med hjälp av korta pauser á 5 min. Detta tränar då (enligt Cirillo) din hjärna att fokusera i små korta perioder och gör dig mer effektiv. Det sägs även kunna förbättra din koncentrationsförmåga över tid.

Räcker det med ett telefonsamtal?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

Det är mycket att tänka på här, allt från att ha en ergonomi som funkar till att medarbetaren behöver ha en arbetsmiljö som inte har för mycket störande element. Allas situation ser olika ut, och det måste du som ledare anpassa dig till och leda efter.

Ta ett videomöte med oss så berättar vi mer om hur PQM:s verktyg motiverar medarbetare