fbpx
Balans i arbetslivet

Balans i arbetslivet

A woman sitting on the floor, working or studying on her computer.

Internationellt har Sverige haft ett rykte om att vara ett av de mest utvecklade länderna när det kommer till att ta vara på medarbetare och skapa balans i arbetslivet. Men är vi så duktiga? Enligt rapporter skenar siffrorna på antalet unga som sjukskriver sig med stressrelaterad symptom.

När OECD har mätt hur Svenskar arbetar och lever så är det nästan svårt att förstå varför vi har ett ökande problem med den psykosociala hälsan.

  • Vi jobbar inte mer än 40 timmar i veckan. Endast 1.1% anger att de arbetar 50h eller mer.
  • Vår inkomst har ökat och vi har mer möjligheter än någonsin.

Ökat tryck på att vara ”lyckad”

Aledningar till att stressen ökar bland unga mellan 16 till 29 år prestationskrav, sociala medier och det ökade trycket på att vara lyckad, uppger Lena Nyberg.

Kanske är det just alla valmöjligheter och ”möjligheter” som gör att vi inte klarar av vardagen. Vi matas av andras succéhistorier och prestationer och tror att det är en norm. Du fyller din vardag med aktiviteter utöver arbetet som gör att din återhämtning brister och du får en tidsskuld till allt du gör. För många är prioritering väldigt svårt.

arbetsbelastning

Balans i arbetslivet – arbetsgivarens möjlighet

Att arbeta med work-life balance strategiskt ger arbetsgivare möjligheter att faktiskt bli både lönsammare och attraktivare. Att som arbetsgivare ta ett ansvar för individernas work-life balance är en bra investering. Se inte frågan som individens ensamma problem. Vad kan vinsterna vara?

  • Större chans att rekrytera rätt medarbetare, organisatoriskt arbete med work-life balance kan attrahera nya medarbetare. Arbete med work-life balance är ett konkurrensmedel som dessutom har ett starkt samband med att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Work-life balance har en självklar effekt på individens välmående och prestanda. Arbete med work-life balance medför att de anställda mår bättre och att exempelvis sjukfrånvaro och sjukskrivning kan undvikas.

Rutiner och processer för uppföljning

Hur kan du som arbetsgivare jobba med frågan. Se på hur PQM-processen är uppbyggd. Det handlar om en kontinuerlig uppföljning och dialog mellan väl utbildade ledare och medarbetare. Med våra tester och processer för samtal och utveckling känner sig medarbetaren sedd och det skapas en plattform för dialog. Ledaren får ett större förtroende och mer kunskap om varje individs situation.

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66