Läs det senaste inom modernt ledarskap

Ledarskap och kvalitet – webbinar
Ledarskap och kvalitet, hur hänger det ihop. Välkommen på ett frukostwebbinar om ledarskap och kvalitet där vi berättar mer.
Fem tips för en bättre work-life balance
Hur skapar man en bättre work-life balance? Hur får du kontroll över din vardag? Här är fem tips för bättre work-life balance.
bästa medarbetarsamtalet
Vad är självledarskap?
Självledarskap är förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling och ta initiativ för att nå sina mål. Hur kan du utveckla ditt självledarskap?
Tre tips för att prioritera din tid
Att prioritera tid handlar om att medvetet välja vad som är viktigast för oss och lägga vår tid och energi på dessa saker. Hur prioriterar du?
5 tips för ett bra medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att utveckla och stärka relationer, vi ger er 5 tips för ett bra medarbetarsamtal.
Nikita AB mäter arbetsmiljön
Nikita AB mäter kontinuerligt arbetsmiljön och medarbetarnas arbetslivsbalans med leeder.io
Ledarskapets betydelse för den psykosociala hälsan
Ledarskapet har en stor betydelse för den psykosociala hälsan hos medarbetarna i en organisation.
Ledarskap i en osäker omvärld
I en osäker ekonomi kan de beslut som fattas av ledare ha en betydande inverkan på ett företags eller organisations framgång.
Tydliga mål ger välmående medarbetare
Tydlighet i organisationens strategier och mål skapar trygghet. När man som medarbetare inkluderas i den resan skapas kraft.
operativt ledarskap
Operativt ledarskap webbinar
Nu är det dags för nytt webbinar med oss på PQM®. Petter Sigvaldsen och Maria Rydbeck pratar om operativt ledarskap.
Webbinar – från mål till handling
Nu är det dags för ett nytt webbinar med oss på PQM. Denna gången ska vi prata om hur man går från mål till handling i verksamhetsutvecklingen.
Utveckling av medarbetare
Världen förändras i snabb takt och som företag behöver man hänga med. Ni behöver se till att era medarbetare kontinuerligt utvecklas.
Fem råd för ett gott ledarskap
Fem goda råd för ett gott ledarskap
Ledarskap behöver inte vara svårt. Här kommer fem goda råd på vad du kan göra för att skapa ett gott ledarskap i din organisation.
Innovativt ledarskap – bemästra omställningar
Innovativt ledarskap! Att lära sig och skaffa ny kunskap, även hur man bemästrar omställningar men också att det gäller att ha en kontinuerlig individuell uppföljning.
Gratis medarbetarundersökning
Starta året med att mäta din organisations arbetsmiljö och mående. Vi erbjuder nu er gratis medarbetarundersökning.
Studenter stöttar PQM
Möt våra senaste studenter från IHM som gör sina LIA-perioder hos oss. Det är utvecklande att arbeta med studenter som ger nya perspektiv och energi.
ledarskapsutbildningar
Webbinar om ledarskap
Vill du få inspiration och lite nya infallsvinklar kring ditt ledarskap? Vi kör ett webbinar om ledarskap den 26:e oktober, chash course i ledarskap med PQM®.
förändringsledning
Förändringsledning – Hur får du med alla på tåget?
En organisation är i ständig förändring, det ni behöver se till är att kunna styra förändringen åt den strategi och mål ni har som organisation.
Tydliga mål i företag med Hoshin Kanri
Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel för tillväxt. Tycker ni att det är svårt att sätta målen och få alla medarbetare med på tåget?
Tydliga och rätt mål ger bättre kultur och arbetsmiljö
Vi är mitt inne i en stor omställning där arbetsplatser har förändrats. Tydliga mål är en nyckel för att skapa engagemang, lojalitet och motivation för medarbetare.
Hållbara företag och medarbetare
Hållbarhet - ett ämne som är väldigt aktuellt och för många den stora framtidsfrågan för företag. Våra processer bidrar till hållbara företag och medarbetare.
Webbinarium med PQM®
PQM Systems kommer att hålla i ett webbinarium om ledarskap på distans. Tryck in för att läsa mer och anmäla er till Webbinarium med PQM®.
Mellanchefens svåra roll
Även mellanchefen har en svår roll, och detta är något som PQM lyfter fram här. Men även tips som handlar om hur man kan nå sina visioner och sina mål.
Tre tips för ditt ledarskap på distans
Känner ni som ledare er oroliga eller osäkra på hur ni ska leda era medarbetare i en mer distanserad arbetsmiljö? Eller känner ni att ni har bra kontroll och relation med era medarbetare även när ni inte ses och umgås fysiskt?

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 - plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66