Chef på distans – förändrat ledarskap
Hispanic teen girl school college student distance learning waving hand studying with online teacher on laptop screen. Elearning zoom video call, videoconference class with tutor. Over shoulder view.

Idag har många arbetsplatser förändrats, vi sitter mer hemifrån på grund av rådande omständigheter. Det är något som många tror kommer fortsätta i framtiden och vi behöver tänka igenom och kanske förändra arbetssätt och ledarskap för att bibehålla en god arbetsmiljö och hälsa. Hur är det att vara chef på distans?

Chef på distans

Hur är det att vara chef just nu? Vår omvärld har aldrig sett ut så här förut. Hur styr man upp en effektiv process när halva personalen är hemma, hur fungerar gruppen när man möts på varsin skärm och hur identifierar man om någon mår dåligt?

En regelbunden dialog som kan ta upp signaler på ohälsosam arbetsbelastning är till exempel ett krav från arbetsmiljöverket. Räcker det med ett telefonsamtal?

Det ska finnas tydlighet i förväntningar:

  • Vilka arbetsuppgifter ska utföras
  • Vilket resultat förväntas uppnås
  • Vilka arbetsuppgifter ska prioriteras när det blir ont om tid
  • Vem ska man vända sig till för att få hjälp
  • Finns det särskilda sätt att utföra arbetet på och i så fall hur

Spännande framtid med möjligheter och även med en del risker som kan lösas med bra verktyg och kunskap.

Digital uppföljning – Chef på distans

PQM Systems ger dig verktygen för att optimera utvecklingsmöjligheter och hitta arbetslivsbalans för dina medarbetare. Mående och strategiska mål, hand i hand även på distans.

Vår filosofi är att varje individ har möjligheten att själv förstå och ansvara för sin utveckling. Vår process är självcoachande, där tester och övningar ger varje individ en bättre självinsikt och det leder till bättre och ärligare dialoger mellan ledare och medarbetare, vilket även fungerar på distans.

” I PQM Systems utbud har jag hittat det perfekta verktyget och processen för att nå resultat för både individer och organisationer. Med den digitala utvecklingsplattformen, kompletterande utbildningar och möjligheten till coachning, genomförs arbetet på ett enkelt och strukturerat sätt. Ett stort stöd och avlastning för ledningen, som genererar ökad motivation och produktivitet, som i sin tur leder till större vinst. ”

– Ingrid Malm – IM Wellness Sweden AB, Partner till PQM Systems

Kontinuitet och genomförande

Det är viktigt är att skapa en kontinuerlig process som faktiskt utförs. Att skapa förväntningar som inte infrias är farligt för motivationen och företagskulturen. Vi anser att ledaren, med rätt verktyg, kan sätta utvecklingsmål som anpassas medarbetarens situation och samtidigt styr mot organisationens överordnade mål. Men, det är medarbetaren som själv ansvarar för sitt mål och att det genomförs.

Vår process ger motiverade människor möjligheter att kommunicera det och utvecklas. Det ger även omotiverade människor insikt, medvetenhet och kanske anledningen till varför de inte är motiverade. Allt detta ger konkreta förändingsaktiviteter, för alla, med målet att indivden och organisationen utvecklas.

Läs me om våra digitala plattform

/Markus Sulkupuro