Coaching ledarskap

Ta er tid till att reflektera för att finna rätt mål

Vi erbjuder företag, ledare och medarbetare metoder för att arbeta med sina frågor, problem och önskemål på ett djupgående sätt med vår coaching inom ledarskap. Vi ger er rätt verktyg och kunskap som tryggar och utvecklar ert ledarskap.

bra ledarskapsutbildningar

LEDNINGSGRUPP – TEAM

Arbeta med att få fram de verkligt rätta målen för er organisation eller team. Med våra verktyg och coachning kan ni jobba med mål, visioner, kultur eller ett aktuellt problem eller en frågeställning ni vill lösa.

ledarskapscoaching

LEDARSKAPSUTVECKLING

Vill ni växa som ledare? Med våra metoder kan ni som ledare få reflektera och utveckla ert ledarskap.Med vår metod arbetar vi djupare med er roll som ledare och ni får själva fram vad ni behöver förbättra och utveckla.

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 - plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66