fbpx

COACHNING FÖR ER ORGANISATION

Ta er tid till att reflektera för att finna rätt mål

Vi erbjuder företag, ledare och medarbetare metoder för att arbeta med sina frågor, problem och önskemål på ett djupgående sätt med vår unika coachingmetod Visdomsdialog® och våra verktyg för målstyrning.


”Visdomsdialog® gav mig svar på frågor jag funderat på i sex månader, jag visste egentligen vad problemet var, det här gav mig kraft att ta tag i det – En bra arbetsmetodik som också var kul.”

Dan-Erik Palm – Chief of staff at Innovatum Science Park


LEDNINGSGRUPP – TEAM

Arbeta med att få fram de verkligt rätta målen för er organisation eller team. Med våra verktyg och coachning kan ni jobba med mål, visioner, kultur eller ett aktuellt problem eller en frågeställning ni vill lösa.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Vill ni växa som ledare? Med våra metoder kan ni som ledare få reflektera och utveckla ert ledarskap.

Med vår metod arbetar vi djupare med er roll som ledare och ni får själva fram vad ni behöver förbättra och utveckla.


PERSONLIG UTVECKLING

Vill du arbeta med din personliga utveckling, kanske få fram dina riktiga utvecklingsmål. Kanske du känner att du är i obalans och behöver finna nycklar och dina lösningar för att skapa en bättre harmoni. Våra metoder och coacher hjälper dig till en personlig utveckling.

Visdomsdialog® öppnar upp för kraftfulla kunskapsprocesser med nya insikter. Den underlättar beslutsprocesser och skapar nya möjligheter.

Vem vet mer om din situation än du själv?

Visdomsdialog® använder sig av en metod som bygger på kunskapen att du själv sitter inne med all information och kunskap du behöver för att svara på dina egna viktigaste frågor och olösta problem. Genom guidad dialog fördjupas, i successiva steg, individens och gruppens insikter om de frågeställningar som finns.

Vi hjälper våra kunder att bli mycket bättre på det de gör och att ta deras verksamhet och medarbetare till nya höjder genom en Visdomsdialog® för företag. Vi hjälper också företag att lösa svåra problem och förankra lösningarna hos personalen.

Tydliga mål för alla i organisationen

Vi hjälper er att förankra de rätta målen i hela organisationen. Med vårt målstyrningsverktyg Hoshin Kanri skapar ni er plan, långsiktigt och för den närmaste tiden. Det blir tydligt för alla vad som ska göras och vad er organisation vill.

Adress

Industrigatan 2, 461 37 Trollhättan


Skicka ett mail

markus@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66