fbpx

Effektiv målstyrning

ledarskapsstöd

Tydliga visioner och mål

Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel för tillväxt. Tycker ni att det är svårt att sätta målen och få alla medarbetare med på tåget? Effektiv målstyrning är därför oerhört viktigt.


Med PQM får ni verktygen för att både skapa målen och kommunicera ut de tydligt till alla i organisationen.

Nedbrytning av mål

Mål bryts ned till de faktiska aktiviteter som behöver genomföras för att nå målen.

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren ansvarar för sitt mål och planering av aktiviteter. Ledaren har en översikt och följer upp arbetet med ett coachande förhållningssätt.

Organisationens visioner och mål

Visa tydligt din organisations vision och mål. I PQM® arbetar ni fram era mål, allt från långsiktigt och närmaste året. Det blir tydligt för alla. När varje medarbetare arbetar med sina individuella mål, i harmoni med organisationens, blir processen ännu mer effektiv.

Avdelningens mål nås genom medarbetarna

PQM® klargör och visar för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

Rätt mål för varje individ i organisationen

Med PQM® får medarbetare och ledare övningar och verktyg för att finna rätt utvecklingsmål. Sätt rätt mål för både organisationen och individen. Mål som motiverar medarbetaren och harmoniserar med organisationens växt. 

Effektiv målstyrning

-Vill du veta mer?

målstyrning

Företagskultur, visioner och strategi

En företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden, vilket ligger grund för ett företag. Hur vill vi ni ert företag ska vara? En tydlig företagskultur skapar en trygg miljö där medarbetare vet vad som förväntas, vilka beteenden som är accepterade.


Det här har stor inverkan på företagets möjligheter att lyckas ekonomiskt. I slutändan ska kunderna känna att det som företaget säger i sin marknadsföring och försäljning är det som de möter i alla kontakter med medarbetare.


Workshop – Strategi och mål

Vi har genomfört många workshops med ledningsgrupper där vi under en halvdag arbetar tillsammans med effektiv målstyrning och era mål. Ni skapar er plan genom vår guidning i verktyget Hoshin Kanri. Att sätta långsiktiga mål i ledningen klarar många av. Det svåra är att bryta ned målen till faktiska aktiviteter och verkligen få dem utförda.

Efter genomförd workshop har ni i ledningsgruppen identifierat långsiktiga mål och vägen för att nå dessa mål. Ni får en tydlig plan genom Hoshin Kanri och kan därifrån arbeta med att genomföra planen.

workshop målstyrning

PQMs plattform – Våra moduler och tjänster

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66