fbpx
Effektiva medarbetarsamtal – med rätt agenda

Hur arbetar ert företag och ledare med utveckling? Har ni ett årligt medarbetarsamtal eller har ni tätare individuell uppföljning? Vad krävs för att få till effektiva medarbetarsamtal som skapar värde och bidrar till utveckling och lönsamhet?

Utan verktyg eller med bristande förberedelser kan medarbetarsamtalen lätt reduceras till en trevlig pratstund men utan någon egentlig värdeskapande nytta för någon av parterna.

Personal Quality Management är en kontinuerlig utvecklingsprocess där de återkommande samtalen mellan ledare och medarbetare är en nyckel. Vi erbjuder en agenda att följa i varje samtal, som hjälper ledare och medarbetare att kontinuerligt utvecklas. Här är våra steg för att skapa en effektiv process för uppföljning och utveckling av medarbetare.

1. Nulägesanalys

Inför samtalet, använd våra tester för att skapa en bild över nuläget. Genom våra tester ser vi på både individens situation (Work-Life Balance Index) och företagets arbetsmiljö (OSA-enkät). Finns det punkter som kan vara viktiga att lyfta i ett samtal som kan förbättra för individ och organisation?

2. Mål och önskningar om utveckling

Hur är arbetssituationen idag och hur vill du som medarbetare eller ledare att det ska vara i framtiden? Vi har skapat en effektiv reflektionsövning för både ledare och medarbetare som ger en bild över nuläge och önskat läge. Hur vill individen bli styrd? Behövs det mer kunskap för att leverera i arbetsrollen? Hur stor är viljan för uppgifterna? Vi visar detta med vår övning, Personal Performance.

Den andra övningen handlar om att ledare och medarbetare behöver lära känna varandra bättre. Joharis fönster är en övning som ger möjlighet till att öppna upp dialogen och få bättre kunskap om individen. För en ledare ger det nycklar till att på ett bättre sätt leda personen för att få ut den fulla potentialen. Det är viktigt med en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare, så att man kan ha en öppen och ärlig kommunikation.

3. Utvecklingssamtal och konkreta planer

Genom att göra tester och övningar inför samtalet kommer bägge parter förberedda. Ni får ett bra underlag att diskutera kring vilket gör att processen blir mycket effektivare. I resultaten av tester och övningar finns utvecklingspunkter som ni tillsammans ska sätta som ett konkret mål. Det kan vara allt från mindre åtgärder, vaneförändringar, till längre och större utvecklingsmål för individen.

Vi tror på att sätta mål baserat på kunskap och fakta. Tanken är att ni ska kunna arbeta med rätt mål för varje individ. Mål som de har förutsättningar att uppnå. Genom vår process för effektiva medarbetarsamtal får ni verktygen och kunskapen som krävs.

Utbilda ledare – för effektiva medarbetarsamtal

En av de viktigaste anledningarna till att många inte lyckas med medarbetarsamtalen är ledarna saknar tillräcklig utbildning på att genomföra denna typ av samtal. Ett vanligt misstag är att chefen själv pratar för mycket, inte ställer öppna frågor eller inte lyssnar aktivt. Det är viktigt att ledare får möjlighet att träna sig på att hålla medarbetarsamtal, för att kunna blir bättre på att hålla samtal med hög kvalitet.

Vi erbjuder verktyg och digitala utbildningar som gör att ert företag kan hantera ledarutvecklingen själva till stor grad. Med vår plattform och Learning Center kommer ni igång med arbetet och kan skapa en process som ger – effektiva medarbetarsamtal.

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66