fbpx

SÄTT RÄTT MÅL – FÖR BÅDE FÖRETAGET OCH INDIVIDEN

Företag och medarbetare

som drar åt samma håll

Nyckeln till att lyckas med sina mål är att skapa tydliga mål och visioner för organisationen och sen lyckas att harmonisera individens utvecklingsmål med organisationens.

Vi ger er verktygen för att finna rätt mål och vägen till att nå målen.

Nyfiken på hur det

går till med PQM®?

Organisationens visioner och mål

Visa tydligt din organisations vision och mål. I PQM® arbetar ni fram era mål, långsiktigt och närmaste året. Det blir tydligt för alla. När varje medarbetare arbetar med sina individuella mål, i harmoni med organisationens, blir processen ännu mer effektiv.

Avdelningens mål nås genom medarbetarna

PQM® klargör och visar för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

Rätt mål för varje individ i organisationen

Med PQM® får medarbetare och ledare övningar och verktyg för att finna rätt utvecklingsmål. Mål som motiverar medarbetaren och harmoniserar med organisationens växt.

Alla behöver tid till reflektion

Med våra verktyg och processer får alla en stund att tänka efter. Vad är det vi verkligen vill och hur ska vi nå dit?

Ge ledare och medarbetare en chans att tänka efter.

Verktyg för att finna rätt mål för en ledningsgrupp

Vi ger er digital tillgång till Hoshin Kanri – ett verktyg för att tydligt sätta era framtidsplaner i ledningen, mest känt från Toyota. Planer som bryts ned till de faktiska aktiviteterna och fokusområden ni behöver jobba med närmaste tiden. Knyt det direkt till ansvarig ledare och få en tydlig plan för framtiden.

Effektiv utvecklingsprocess för ledare och medarbetare

Våra tester och verktyg för att reflektera över balans, vilja och motivation skapar rätt förutsättningar för ärliga samtal mellan ledare och medarbetare. Samtal som mynnar ut i individuella utvecklingsmål som delas med ledaren. Alla medarbetarsamtal lagras i systemet och finns enkelt tillgänglig för ledare och medarbetare.

Det coachande ledarskapet

En ledares roll har aldrig varit viktigare än idag – men heller aldrig svårare. Du som ledare ska stärka kulturen, motivationen och se till att rätt kompetens finns för att nå de mål som är satta.

För att ditt ledarskap ska fungera behöver du arbeta mer coachande och lyssna på dina medarbetare. Det är viktigt att varje medarbetare känner sig sedd och hörd. Varje medarbetare ska ha sina utvecklingsmål anpassade efter sin situation. Det är därför vi mäter arbetslivsbalansen och har verktyg för reflektion. Allt för att bättre förstå nuläget och kunna ärligt prata om framtiden.

ORD FRÅN VISDOMSDIALOG®

Den gode ledaren agerar på ett hjälpande och stödjande sätt.

Då gör andra på liknande sätt.

Adress

Industrigatan 2, 461 37 Trollhättan


Skicka ett mail

markus@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66