fbpx

SÄTT RÄTT MÅL – FÖR BÅDE FÖRETAGET OCH INDIVIDEN

Hur får ni alla att sträva åt samma håll?

Hur gör du så de långsiktiga målen bryts ned till faktiska aktiviteter?

Hur sätter ni rätt mål?

Alla behöver tid till reflektion

Med våra verktyg och processer får alla en stund att tänka efter och sätt rätt mål. Vad är det vi verkligen vill och hur ska vi nå dit?

Ge ledare och medarbetare en chans att tänka efter.

Verktyg för att finna rätt mål för en ledningsgrupp

Vi ger er digital tillgång till Hoshin Kanri – ett verktyg för att tydligt sätta era framtidsplaner i ledningen, mest känt från Toyota. Planer som bryts ned till de faktiska aktiviteterna och fokusområden ni behöver jobba med närmaste tiden. Knyt det direkt till ansvarig ledare och få en tydlig plan för framtiden.

Effektiv utvecklingsprocess för ledare och medarbetare

Våra tester och verktyg för att reflektera över balans, vilja och motivation skapar rätt förutsättningar för ärliga samtal mellan ledare och medarbetare. Samtal som mynnar ut i individuella utvecklingsmål som delas med ledaren. Alla medarbetarsamtal lagras i systemet och finns enkelt tillgänglig för ledare och medarbetare.

Organisationens visioner och mål

Visa tydligt din organisations vision och mål. I PQM® arbetar ni fram era mål, allt från långsiktigt och närmaste året. Det blir tydligt för alla. När varje medarbetare arbetar med sina individuella mål, i harmoni med organisationens, blir processen ännu mer effektiv.

Avdelningens mål nås genom medarbetarna

PQM® klargör och visar för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

Rätt mål för varje individ i organisationen

Med PQM® får medarbetare och ledare övningar och verktyg för att finna rätt utvecklingsmål. Sätt rätt mål för både organisationen och individen. Mål som motiverar medarbetaren och harmoniserar med organisationens växt. 

Vill på du veta mer om PQM®?

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66