Ett modernt medarbetarsamtal

Ett modernt medarbetarsamtal utgår från att förstå medarbetarens mående. Tar du som ledare hand om medarbetaren så tar den hand om kunderna. (Richard Branson)

En medarbetare som mår bra är ofta:

  • Mer motiverad
  • Produktivare
  • Lojalare
  • Gladare

Effekten av medarbetarsamtal

Vad är syftet med ett medarbetarsamtal? Det är en fråga som ibland ställs. Om man har tät dialog mellan ledare och medarbetare i det dagliga, behövs verkligen ett formellare samtal då?

Svaret är JA! Det finns även en nyckel till effektiva och givande medarbetarsamtal. Ju mer vardaglig kontakt och kommunikation som finns mellan ledare och medarbetare, desto bättre effekt av medarbetarsamtal.

Forskning visar att och resultaten visar att ju mer cheferna pratade med sina medarbetare om deras arbete i vardagen, desto mer troligt var det att medarbetarsamtalet fick en positiv effekt på prestation och arbetstillfredsställelse.

Fletchers forskning motsäger citatet om att god vardagskommunikation gör medarbetarsamtalen överflödiga. Författaren beskriver att betydelsen av medarbetarsamtal är att man avsätter tid för en systematisk genomgång av det som är viktigt för arbete, utveckling och trivsel för medarbetaren. Fletcher menar att det som diskuteras till vardags beror på tillfälligheter och bestäms av arbetsuppgifterna. Det är svårt att få en helhetsbild utan de mer formella och systematiska samtalen, författaren beskriver det som en unik anledning till kontakt och samarbete. (källa)

Viktiga frågor i ett medarbetarsamtal

Hur ofta har du i ett samtal eller undersökning tänkt på frågor som:

  • Arbetet stör mig under semester och ledigheter
  • Jag tänker på jobbuppgifter under fritiden
  • Jag använder arbetstid till personliga frågor och uppgifter

Vi förbereder medarbetaren med effektiva digitala tester och övningar. Du som ledare får en mall för samtalet och tillsammans finner ni bra utvecklingsmål. Målen läggs in i den digitala plattformen, det ger en bättre planering, genomförande och uppföljning.

Hållbara mål

PQM är en process som ger insikt och underlättar genomförande av förändringar och utvecklingsplaner med både individens hållbarhet och organisationens mål i fokus.

Vår process arbetar med:

  1. Din nuvarande situation
  2. Ditt mål
  3. Vägen att nå målet

Du behöver skapa en tydlig bild över det du tycker är viktigt att vårda i ditt liv samt vilka mål du vill uppnå. Det kommer hjälpa dig att identifiera vilken väg du ska gå. Om du inte vet var du står, eller vad du vill uppnå, blir det svårt att sätta rätt mål och planera vägen dit.

TQM – filosofin vi byggt vår plattform på – säger att det viktigaste är att visualisera målet, definiera nuvarande position och sedan identifiera bästa vägen för att nå målet.