Fem goda råd för ett gott ledarskap
Fem råd för ett gott ledarskap

Ett gott ledarskap innebär att du levererar genom andra. Ditt fokus som ledare bör ligga på att skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas med sina mål. Ledarskap behöver inte vara svårt. Här kommer fem goda råd på vad du kan göra för att skapa ett gott ledarskap.

Fem goda råd för ett gott ledarskap

Gemensamt syfte – Inspirera och skapa delaktighet genom att vara transparent med bolagets riktning och de övergripande målen.

Tydlighet – Ställ tydliga förväntningar på varje enskild individ. Genom att vara tydliga med vad som ska göras skapar vi också trygghet.

Inkluderande - Våga lita på att alla kan om de bara får rätt förutsättningar. Låt hur-et komma ifrån medarbetaren.  Skapa tillit genom att dela med dig av erfarenheter och kunskap så att andra växer med sina uppgifter.

Närvarande – Lyssna på era medarbetare. Ta er tid att fråga hur de mår och om de behöver ert stöd. Här finns inga genvägar, du som ledare måste vara intresserad och också vilja agera på det du får höra. Att vara närvarande skapar förtroende.

Feedback – Vänta inte med att ge feedback på saker som du uppmärksammar. Ta upp det direkt, framförallt den positiva feedbacken. Att bli sedd och hörd skapar dopamin, vilket ger oss glädje, entusiasm och kreativitet.

Förändra ditt beteende som ledare med PQM®

PQM ledarskapsverktyg

De fem råden vi ger är inte komplicerade, men ändå ofta så svåra att få till. PQM - Personal Quality Management - är en process som stöttar dig som ledare i vardagen. Den digitala plattformen hjälper er att systematisera arbetet som ledare och ger er verktygen för ett gott ledarskap.

Läs mer om plattformen >>>

Det handlar inte bara om att ge ledare verktygen, det handlar lika mycket om att stärka medarbetarens självledarskap. Ni behöver skapa förutsättningar för medarbetare att förstå sin situation genom reflektion och ge de egenansvar i deras utveckling. Då får ni som ledare bättre förutsättningar att leda.

Jag hoppas att mina fem goda råd för ett gott ledarskap ger er inspiration att utvecklas, eller kanske en känsla att ni faktiskt idag gör ett bra jobb som ledare.

/Maria Rydbeck
LinkedIn
maria@pqmsystems.com