Förändringsledning – Hur får du med alla på tåget?
förändringsledning

En organisation är i ständig förändring, det ni behöver se till är att kunna styra förändringen åt den strategi och mål ni har som organisation. Hur vill ni att er organisation ska se ut om tre år? Förstår alla i organisationen vart ni är på väg och hur deras insats påverkar och stöttar processen?

Förändringsledning kräver samverkan genom hela organisationen

Förändringsledning är ett strukturerat arbetssätt för att förflytta en organisation från ett nuläge till ett önskat läge. Tydliga mål är av stor betydelse. Det gäller att vara överens om vad man vill uppnå om det ska bli några resultat. Ni behöver se till att alla förstår vart kompassen pekar och därifrån planera mål och aktiviteter som sätter vägen till målet, både för organisation och individerna.

Ni behöver inte skapa en plan som sträcker sig hela vägen till slutmålet. Bryt ned de långsiktiga målen ned till vad ni faktiskt ska ta tag i idag för att komma ett steg närmare. Jobba mer med små steg, det är oftast de som blir permanenta förändringar som varar. Tänk mer agilt och ta en "sprint" och stäm sedan av kontinuerligt.

Stärk er konkurrenskraft

Att ha verktygen och förmågan att smart leda verksamheten mot satta mål och värderingar är en nyckel för succé. Effekterna av bra processer är bland annat:

  • Högre medarbetarengagemang - Förbättrar medarbetarnas upplevelser på arbetsplatsen och ger mer positiva kundinteraktioner
  • Förbättrar kommunikationen - Organisationer med transparens och kommunikation mellan team kan skapa fler möjligheter till framgång
  • Snabbare och smartare förbättringar - Driver snabbare organisationsförändringar som stärker dina affärsvärden samtidigt som kostnaderna minskar.

Jobba i en strukturerad process för att skapa en tydlighet och ett kvalitetssäkrat förändringsarbete. Målstyrning är en viktig pusselbit, där vi på PQM® kan ge er digitalt stöd i att skapa målen och bryta ned till de rätta individuella målen. En strukturerad process ger ledare ett ramverk att arbeta utifrån och medarbetarna förstår processen. Det blir tydligt för alla hur man ska kommunicera och vad som händer i förändringsprocessen.

profilbild

Vill ni veta mer om PQM® och hur verktygen kan hjälpa ert företag? Kontakta oss.

/Markus Sulkupuro