Hållbara företag och medarbetare

Hållbarhet - ett ämne som är väldigt aktuellt och för många den stora framtidsfrågan för företag. Vi på PQM® ser att våra processer bidrar till hållbara företag och medarbetare.

Tillsammans med Innovatum Science Park genomförde vi en workshop där vi pratade om hur vi på PQM® Systems tänker kring hållbarhet och FN:s hållbarhetsmål. Hur bidrar vi och vad är viktigt för oss att arbeta med och tänka på. Det var en process som var väldigt intressant och öppnade upp våra ögon och tankar.

FN:s hållbarhetsmål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Det här är stora frågor, men vi kan alla bidra. Vi på PQM® indentifierade tre hållbarhetsmål som är väldigt viktiga för oss som företag, både internt, genom vår produkt och för våra kunder.

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. 
En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. PQM® har ett fokus på hållbara liv och balans för att främja hälsan hos kunder och våra medarbetare.

5. Jämställdhet. 
Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Vårt sätt att bidra är att lyfta frågan om arbetslivsbalans som är viktigt i ett jämställt liv.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
Tre stående staplar med en stigande kurva överst.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. PQM®-processen skapar ett ledarskap och ett öppet och inkluderande arbetsklimat.

Hållbara företag kommer vara lönsamma

Att arbeta med hållbarhet handlar mycket om att utveckla affärsmodellen. Genom att ha med hållbarhet kan man få stora effekter i hur man använder sina resurser, förbättra sina produkterbjudanden osv. Hållbarhet i fokus kan verkligen utveckla ert företag och er organisation.

För oss är en stor nyckel att satsa på hållbart ledarskap, både för organisationers, ledarnas och medarbetarnas skull. Hållbart ledarskap är att driva en verksamhet och leda en grupp på ett sätt som gör att både ledare och medarbetare mår bra och samtidigt når de uppsatta målen.