fbpx

Viktigare än någonsin med ett inkluderande ledarskap

En ledares roll har aldrig varit viktigare än idag – men heller aldrig svårare. Du som ledare ska stärka kulturen, motivationen och se till att rätt kompetens finns för att nå de mål som är satta. För att ditt ledarskap ska fungera behöver du arbeta mer coachande och lyssna på dina medarbetare.

Det är viktigt att varje medarbetare känner sig sedd och hörd. Varje medarbetare ska ha sina utvecklingsmål anpassade efter sin situation. Det är därför vi mäter arbetslivsbalansen och har verktyg för reflektion. Allt för att bättre förstå nuläget och kunna ärligt prata om framtiden.

En tydlig process som inkluderar alla

TYDLIGA MÅL

Med PQM® får du verktyget för att sätta tydliga mål och bryta ned de till individuella mål och planer. Få med alla på resan där alla förstår sin roll i organisationens utveckling.

INKLUDERANDE LEDARSKAP

PQM® ger er verktygen som stöttar och tryggar ledare i samtal, uppföljning och utveckling av de viktigaste resurserna, medarbetarna.

ENGAGERANDE MEDARBETARE

Med PQM® för varje medarbetare möjligheter att bidra och växa, med en förståelse över sin situation och med ett eget ansvar för sina mål och utveckling.

Vill du ha ett demokonto i 30 dagar?

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66