WEBBINAR

Ledarskap och kvalitet - hur hänger saker ihop?

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinar där vi pratar om de två ämnen som är oss väldigt kära, ledarskap och kvalitet.

Hur hänger det ihop? Vad behövs för att lyckas leda i förändrings- och förbättringsarbetet?

30 maj - 08:30 till 09:15

Boka in dig genom att skriva din mailadress. Du får en inbjudan och länk till webbniaret.


Abonnera på din ledarskapsutveckling!

Vi erbjuder dig digital coaching samt tillgång till vår plattform leeder som är fylld av verktyg och kunskap för dig som ledare.

1 coachingtillfälle i månaden - via video

Obegränsad tillgång till leeder.io - det digitala ledarskapssstödet som utvecklar ditt ledarskap

Ett företag kan abonnera en coach, ni väljer vem som ska ha coaching.

1995:- i månaden - första månaden för halva priset och helt utan bindningstid.

Ledarskap-på-distans
Boka ett inledande samtal med oss

Boka ett första samtal

Vi diskuterar och planerar din ledarskapsutveckling.


Ledarskap och kvalitet hänger ihop

Ledarskap och kvalitet är två väsentliga komponenter som är oupplösligt förknippade. Ett framgångsrikt ledarskap är avgörande för att upprätthålla och främja kvalitet inom en organisation. När ledare tar ansvar för att etablera och upprätthålla högkvalitativa standarder påverkar det inte bara arbetskraftens prestationer utan också organisationens övergripande framgång.


En framstående ledare agerar som en förebild och inspirerar sina medarbetare att sträva efter excellens. Genom att sätta höga standarder och kommunicera klara förväntningar, skapar ledaren en kultur av kvalitet där varje individ känner sig motiverad att leverera sitt bästa arbete. Ledaren förstår vikten av att vara tydlig och konsekvent i sina instruktioner och feedback, vilket skapar en grund för att uppnå kvalitet.


En ledare som främjar kvalitet ser till att det finns tydliga processer och rutiner på plats för att säkerställa att arbetsuppgifter utförs på ett enhetligt sätt. Genom att etablera väldefinierade processer och ge resurserna som behövs, skapas en struktur som främjar kvalitet och minimerar möjligheten till fel och misstag. Ledaren uppmuntrar också till innovation och förbättring genom att främja en kultur av lärande och kontinuerlig utveckling.

Engagerade medarbetare som främjar kvalitet

En viktig aspekt av ledarskap och kvalitet är att skapa ett positivt arbetsklimat där medarbetarna känner sig engagerade och uppskattade. En ledare som är närvarande och lyssnande skapar en atmosfär av öppen kommunikation och tillit, vilket i sin tur främjar kvalitet. Genom att stödja och erkänna ansträngningarna hos sina medarbetare uppmuntrar ledaren till en stark arbetsmoral och ökar motivationen att leverera kvalitet.


För att säkerställa att kvalitet upprätthålls över tiden, är det viktigt att ledaren engagerar sig i att utvärdera och övervaka resultaten. Genom att fastställa mätbara mål och utvärdera prestationer kan ledaren identifiera eventuella brister och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten. Ledaren är också ansvarig för att tillhandahålla nödvändig utbildning och resurser för att stödja medarbetarnas kompetensutveckling och säkerställa att de har de verktyg de behöver för att leverera kvalitet.

¨

Ledarskap och kvalitet är helt enkelt tätt sammanflätade. En framstående ledare spelar en avgörande roll i att skapa en kultur av kvalitet, där höga standarder eftersträvas och medarbetarna stöttas och uppmuntras att göra sitt bästa.


Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 - plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66