fbpx

Ledarskap på distans – En svår, lagom eller lätt utmaning?

Vad är det som gör att vissa ledare får problem vid ledarskap på distans, medan andra inte känner sig bekymrade eller stressade?

Och framför allt, vad är det som gör att människor väljer att följa en viss typ av ledare?

Sanningen däremot, är att det inte ska ha någon betydelse, i att ha ett bra ledarskap på distans eller inte. Detta eftersom en bra ledare är en bra ledare oavsett miljö.

Här nedan följer 3 viktiga frågor som kommer att besvaras:

Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare?
Hur påverkar svagt ledarskap medarbetarna?
Varför ska ni välja oss på PQM?

Vi erbjuder dessutom:

Möjligheten till att ladda ner vår korta ledarskapsguide kostnadsfritt!
Ledarskap-på-distans
ledarskap på distans

Vad är skillnaden mellan en

chef och en ledare?

Hade vi ställt den här frågan, så hade det fortfarande inte varit givet att samtliga skulle ha svarat rätt. Dessa bakomliggande orsaker kan bero på att det är många som inte reflekterar tillräckligt, och därför också antar saker lättare. På grund av detta hade majoriteten med stor sannolikhet svarat med: "det är väl samma sak?" 


Låt oss därmed ta reda på hur dessa särskiljer sig ifrån varandra. 


Den auktoritära chefen

En chef är en person som fokuserar mycket på det praktiska. Det vill säga, det som berör struktur och system. Tron på att skapa personliga relationer med sina anställda anses sålunda inte vara lika värdefullt. Följaktligen syns detta beteendet i det opersonliga kommunikationssättet.


Exempelvis ligger jämväl koncentrationen mestadels på fakta. Även ekonomi och goda resultat är stora prioriteringar. Chefens inställning grundar sig vidare på att inneha makt över allt och alla, därav är "makt är kontroll" centrala ledord.


Till följd av detta blir prägeln på arbetsmiljön oftast väldigt otrygg, som i sin tur påverkar medarbetarna negativt.

Den passionerade ledaren

En passionerad ledare inspirerar med sin entusiasm, motiverar och dessutom engagerar sina medarbetare. På det sättet känner alla i teamet sig sedda, hörda och bekräftade. Strävan efter att skapa en stark "vi-känsla", där man kämpar sida vid sida för att nå företagets mål, är därför något en ledare brinner för.


Kommunikationsstilen är på det sättet mer öppen, personlig, vägledande och förtroendegivande. Social gemenskap, bra samarbete och fokus på stark teambuilding är trots allt grundläggande byggstenar. Sökandet efter förståelse, helhet och säkerställning av en trygg arbetsmiljö är således något som ligger nära hjärtat hos en sann ledare.


Fem råd för ett gott ledarskap
Hur påverkar svagt ledarskap medarbetarna?

En undersökning från Kollega (fackförbundet Unionens medlemstidning) visar dock att över 30% har bytt jobb på grund av en dålig chef. Enligt resultatet var medarbetarnas önskemål hos en bra chef i likhet med en ledares egenskaper. För det första ville de att chefen skulle ha förmågan att motivera. För det andra, se varje enskild individ. Och för det tredje, möjliggöra vidareutveckling hos medarbetarna. Detta fenomen är således inte unikt, utan förekommer världen över. 


Utifrån ett internationellt perspektiv bekräftar amerikansk forskning från American Psychological Association, att 75% av amerikanska anställda uppger att deras chef saknar bra ledarskapsegenskaper, vilket också ledde till förhöjda stressnivåer. Vidare tyder resultatet på att hela 60% önskar sig primärt en ny chef framför en ny löneökning.


En förklaring till detta belyser vikten av hur kraftfullt det är att utveckla ledare i rätt riktning. För att på så sätt, kunna uppnå en stabil, trygg och lojal gruppdynamik. 

Leadership is not about being in charge. Leadership is about taking care of those in your charge"

Simon Sinek, känd ledarskapsutvecklare och grundare för "The Golden Circle"

Ladda ner vår enkla och korta ledarskapsguide!

– Ledarskap på distans

Det finns tre viktiga nycklar bakom skapandet av en god psykosocial arbetsmiljö vid distansarbete:

Först: Skapa en TYDLIGHET i organisationens mål, med bakgrund av att alla ska förstå helheten.

Sedan: Skapa en DELAKTIGHET i utvecklingen mot organisationens mål, med motivet att använda sig av effektfulla kontinuerliga samtal och planer,

Efteråt: Öka känslan av MENINGSFULLHET i och med att varje medarbetare har ansvar för egna utvecklingsmål, mål som dessutom lyfter organisationen.

PQM
PQM Maria

Varför ska ni välja oss på PQM?

– Ledarskap på distans

Eftersom vi brinner för att utbilda fantastiska ledare som ska leda, motivera och utveckla sina medarbetare på rätt sätt. Här på PQM vill vi således vara med på er resa och skapa den bästa grunden för företagens nya, inspirerande ledare. 


Vårt företag tror starkt på att våra digitala ledarskapskurser och system kommer att förbättra hela er företagskultur. Detta förutsätter att ni är villiga att vara mottagliga för att lyssna på era medarbetare och sålunda skapar dessa förändringar. 


Kunskapsbanken finns på PQM och ni har därmed möjligheten till att göra ett aktivt beslut. Det vill säga, våga ta det här livsviktiga valet och var med i att skapa den bästa arbetsmiljön för era anställda. 

Vi tror på er, ert företag och era medarbetare, då essentiella förändringar är nyckeln till framgång.
Vi förstår hur man skapar fantastiska och engagerade ledare och därmed glada medarbetare.
Vi kan PQM – People Quality Management.

Börja redan idag med att ladda ner vår enkla guide och låt dig också inspireras, likt våra andra nöjda kunder! Har ni frågor? Toppen! Då är det bara att slå en signal till oss på 070-270 57 66 eller maila, så hjälper vi er! Förändringen om hur man blir en bra ledare börjar därför här hos oss. 

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66

Vill du veta mer?

UTBILDNING I LEDARSKAP MED PQM®


Vi har utbildningar anpassade för ett modernt coachande ledarskap, till följd av att ledare får en PQM®-certifiering av ledarskapet.


PERSONLIG COACHING

Vi coachar i ledningsgrupp, stödjer också i ledarskapsutveckling och personlig utveckling.