fbpx

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

MED PQM®

Vi har ledarskapsutbildningar anpassade för ett modernt coachande ledarskap.

Stärk era ledare

Vi utbildar ledare i ämnet ledarskap. Hur du som ledare ska arbeta med kommunikation, utveckling av medarbetare och ta tag i de svåra frågorna.

ledarskapsutbildningar

Coachande ledarskap

Bli den coahchande ledaren med rätt kunskap och verktyg. Med vår utbildning tryggar vi dig som ledare att bli den coachnade ledaren som krävs i det moderna arbetslivet.

Andreas Ekström
VD Jätten Cater AB

"Utbildningen var perfekt för både oss i ledningsgruppen och våra nya teamledare. Det skapade en trygghet i rollen och bättre förståelse över vad som förväntas av en ledare."

ledarskapsutbildningar

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Kontakta oss!

Ledarskapsutbildningar – Innehåll

Sker vid 6 olika tillfällen under ca 4h per tillfälle med våra erfarna utbildningsledare.

1.

Ledarskapets roll

 • Ledarskapets roll, ansvar och förväntningar.
 • Vision, kultur och värderingar
 • Identifiera din ledarroll – självkännedom.

2.

Från mål till handling

 • Organisationens strategi
 • Arbeta med tydliga mål
 • Motivera dina medarbetare

3.

Verksamhetskommunikation

 • Ledarskapets roll för arbetsgivarvarumärket
 • Kommunikationens roll
 • Aktivera kultur, vision och värdeord i verksamheten.

4.

Operativt ledarskap 1

 • Utveckla goda beteenden i ledarskapet
 • Utveckla medarbetares beteenden
 • Situationsanpassat ledarskap

5.

Operativt ledarskap 2

 • Reflektionsövningar och tester
 • Utvecklingssamtal
 • Arbeta med kontinuerlig uppföljning
 • Hälsa och välmående

6.

Operativt ledarskap 3

 • Feedback
 • Leda i förändringstrappan

Syfte:

Öka era kunskaper i coachande ledarskap och få konkreta verktyg, som hjälper er i den operativa vardagen på arbetsplatsen.

Mål:

Ni ska känna er tryggare i er roll som ledare och förstå hur man använder verktyg från ledarskapsteorier i er vardag.


PQM

-People Quality Management

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

– MED VÅRA PARNTERS

ledarskapsutbildningar

Mental träning

Styr ditt liv med dina inre resurser istället för att bli styrd av yttre faktorer. Teoretisk och praktisk kunskap i hur man kan påverka och öka den egna förmågan och styrkan genom mental träning.

ledarskapsutbildningar

MentalSäljKompetens

Öka företagets försäljning genom att säljare blir mer medvetna om sina mentala styrkor, modigare och mer målfokuserad, samt kan kommunicera mer medvetet.

bra ledarskapsutbildningar

Självledarskap

Känn dig själv och bli en bättre ledare. Behovet av personlig utveckling och styrka för ledare har vuxit fram de senaste åren eftersom

mod, trygghet och visionärt tänkande blivit allt mer avgörande för att nå framgång i sitt ledarskap.

Mer ingående om våra tjänster:

Finns tre nivåer: ledningsgrupp (team), ledarskapsutveckling och personlig utveckling.

Vi hjälper er med er målstyrning!

Boka redan idag!

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66