Ledarskapsverktyg - leeder®

Leeder® är ett ledarskapsverktyg, som stöttar er organisations utveckling. Med leeder® effektiviserar du målstyrningen där hela organisationen blir delaktig i företagets utveckling. Ledarna får även rätt verktyg för att jobba med utveckling och feedback till medarbetare där all administration förenklas.


People Quality Management är en kvalitetsprocess för uppföljning och utveckling där ledare och medarbetare får rätt kunskap och verktyg för att få effektfulla samtal, rätt mål och en kontinuerlig uppföljning. Det skapar en tydlighet över företagets mål, vilka förväntningar som finns och medarbetarens situation. Leeder driver det arbetet.

Effekten är ett högre engagemang vilket leder till bättre prestationer.


Petter Sigvaldsen

Grundare - PQM® Systems

“För att skapa motivation behövs tre saker. En förståelse för helheten, en känsla av delaktighet och en meningsfullhet i arbetet. Vi ger er ledarskapsverktyget för att öka motivationen ”

Det går fort att komma igång

Vi kickar igång er på några timmar, sen har ni plattformen igång och kan börja ert arbete.

Snabba resultat

Alla blir delaktiga från start i arbetet vilket leder till en ökad motivation.

Boka ett första möte - vi diskuterar era behov

Effektfulla 1 to 1 samtal

Verktyg som hjälper ledare i deras uppföljning av medarbetarna. Se till att samtal genomförs och blir effektiva.

Effektiv målstyrning

Förverkliga era planer genom tydliga mål och aktiviteter för företaget och medarbetarna, få med alla på tåget.

Mät arbetsmiljö och välmående

Mät er arbetsmiljö och medarbetarnas välmående för att förstå nuläget, då kan ni utveckla rätt saker.

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 - plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66