fbpx

Effektiva medarbetarsamtal med effektfulla resultat

Ett medarbetarsamtal är en unik möjlighet att utveckla relationer, öka motivationen och styra mot  gemensamma mål. PQM® hjälper ledare att effektivt administrera medarbetarsamtalen med vårt digitala verktyg.

Tänk om ni skulle kunna halvera tiden för era samtal, och dessutom få ut en mycket högre effekt och lönsamhet av arbetet? 

Samla all dokumentation på en plats, där både ledare och medarbetare har tillgång
Trygga datasäkerheten genom en säker lagring av medarbetarsamtalen 
Standardiserade mallar som säkerställer kvalitet i samtal och uppföljning
Förbered er inför samtalet genom reflektionsövning för både ledare och medarbetare
Effektiv översikt över samtal och utvecklingsmål i medarbetarkort
Verktyg för att dokumentera och driva utvecklingsmål för varje medarbetare
Effektfulla 1to1 samtal som enkelt kan dokumenteras i verktyget
bästa medarbetarsamtalet

Vill du veta mer om hur våra smarta samtalsmallar fungerar?

Medarbetarsamtal – frågor

Våra digitala mallar för medarbetarsamtal består av frågor som är noga utvalda utifrån kunskap och forskning. Ledaren har även tillgång till stöttande fördjupande frågor för att få ut bäst effekt samt att det finns möjlighet att förbereda sig inför samtalet med reflektionsövningar. Ett medarbetarsamtal 

ska ge nya insikter och möjligheter till förbättringar för individen och organisationen. 

______________________________________________________

Kom förberedd

Med våra tester och övningar får ni chansen att reflektera. Kom väl förberedda, det ger er chansen att sätta rätt utvecklingsmål.

Samtal lagrade i systemet

Lagra era medarbetarsamtal i plattformen. Ledare skickar tryggt till medarbetare som godkänner dokumentet.

Utvecklingsmål tillsammans

Medarbetaren delar de utvecklingsmål som man gemensamt kommer överens om. Ledaren får en effektiv översikt och kan bättre coacha och följa upp.

mall medarbetarsamtal
bästa medarbetarsamtalet

Individuella mål, pulsreflektioner och feedback

Att sätta rätt mål för medarbetare är inte alltid enkelt.

Med PQM vill vi hjälpa både ledare och medarbetare att jobba med realistiska och nåbara mål. Det måste vara rimliga och realistiska mål för 

den anställda för att denne ska bibehålla motivationen.


För att nå sina mål behövs aktiviteter och plattformen skickar ut pulsreflektioner till varje medarbetare för att driva utvecklingsarbetet. Det 

ger en chans till att reflektera och möjlighet att ta upp eventuella frågor och hinder med sin ledare. 

Vi tror på kontinuerlig uppföljning. Med PQM® får ledare och medarbetare en process för medarbetarsamtal – hela året. Samtal som ska utveckla relationen och organisationen. Vi är övertygade att en av de viktigaste aktiviteterna för att utvecklas som medarbetare är medarbetarsamtalet.


Vi ger er verktygen för att skapa återkommande möjligheter till nya insikter och för att effektivisera samtalet, både för ledaren och medarbetare.  Regelbundna medarbetarsamtal med fokus på att sätta upp personliga, realistiska utvecklingsmål och bidragandet av nya idéer inom företaget genom ömsesidig kommunikation är viktiga 

grundstenar för framgång och vidareutveckling, på både individ- och organisationsnivå. 

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66