fbpx
work life balance index

Mät först, sen kan ni agera på resultaten

Medarbetarundersökning

Mät er organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö för att ha koll och förbättra rätt saker i organisationen.

Test för att mäta arbetslivsbalansen
Vårt unika Work-Life Balance Index ger medarbetare förståelse över sin arbetslivsbalans och möjligheter att fånga upp en obalans i tid.

Varför ska ni mäta?

Identifiera utveckling

Syftet med att genomföra en medarbetarundersökning är att identifiera vilka områden företaget ska utveckla för att stärka arbetsmiljön och anställdas tillfredsställelse.

Chans för reflektion

Undersökningen finns tillgänglig på PQM-plattformen för alla anställda och resultatet presenteras i realtid. Undersökningen är helt anonym. För oss är det viktigt att varje medarbetare får chans att reflektera över sin situation, därför visar vi resultatet både för organisationen och för individen.

Agera på resultatet

När medarbetarundersökningen är klar kan ledningen se vilka områden som kan belysas i förbättringsarbetet och vilka områden som idag fungerar väl.

Hur upplever du din balans mellan arbetsliv och privatliv?

Klart du ska jobba över en stund, hämta på förskolan lite tidigare, vara lagom anträffbar i helgen, ställa fram en nyttig och vällagad tisdagsmiddag, träna på gymmet och läsa godnattsaga. Och glöm inte bort den där viktiga egentiden. Att hitta en balans mellan arbete, familj och fritid är inte lätt, men nödvändigt.

Hur är din balans? Med vårt test får ni en indikator över er arbetslivsbalans i förhållande till er livsfas.

01
Möjligheternas rum

Din balans är väldigt god och du har möjligheter att utveckla din karriär och ditt privatliv.

Bra balans och harmoni

Din balans är bra, viktigt är att du behåller kontrollen.

Mindre balans och harmoni

Testet indikerar att avståndet mellan din arbetslivsbalans och din livsfas är lite för stor.

Låg balans och harmoni

Testet indikerar att din balans är låg och att du behöver förändra din situation.

Vill du testa våra undersökningar?

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66