Motiverade ledare nyckel till en god arbetsmiljö

Motiverade ledare nyckel till en god arbetsmiljö

Coworkers having fun and chatting at workplace office

Jobbar du idag som ledare? Känns ditt jobb meningsfullt? Förstår du hur ditt arbete bidrar till organisationens utveckling och resultat? Förstår du hur du bidrar till dina medarbetares motivation och hur viktig du är för deras välbefinnande? Viktiga frågor att reflektera över. Motiverade ledare skapar tillväxt.

Jobbhälsoindex

Svenskt Kvalitetsindex släppte i november sitt jobbhälsoindex – en undersökning som mäter anställdas syn på arbetet i en mängd olika avseenden inom hela den svenska arbetsmarknaden. I rapporten visar det sig att ledarna är utsatta, speciellt i den offentliga sektorn.

När man läser rapporten och ser trenderna så blir man oroad. Vad kan vi göra för att trygga ledaren och förbättra arbetsmiljön. En ledare ska inte behöva känna psykiskt obehag av att gå till jobbet.

Några punkter från undersökningens sammanfattning som sticker ut.

Psykiskt obehag hos chefer

  • Cheferna känner allt oftare psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är dessutom en markant försämring i år jämfört med tidigare år och det gäller såväl manliga som kvinnliga chefer. Vi ser inte samma mönster alls bland medarbetare i stort.
  • Anställda chefer i offentlig sektor anser i mindre utsträckning att deras arbete är meningsfullt jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor.
  • Det är betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade.

PQM – verktyg som motiverar ledare och medarbetare

Ge oss 15 minuter av din tid så berättar vi mer hur det fungerar.

Motivation är komplext

Som ledare förväntas du kunna motivera ditt team och din personal. Du ska ge de bästa möjliga förutsättningar för att prestera och må bra. Men vem eller vad motiverar dig? När känns ditt arbete meningsfullt?

En ökad motivation och ett ökat engagemang bland ledare är något som organisationer måste arbeta mer med. Tänk vilka ekonomiska vinster det finns, både i rena hälsobesparingar men framförallt i en ökad produktivitet. Faktorer som bör motivera ledningen finns där, men rapporten visar att det görs för lite ute bland företag och offentliga organisationer.

Passar det för alla att vara ledare? För mig är svaret nej, likadant som att alla inte passar som IT-programmerare. En ledare behöver drivas av och ha viljan att leda och utveckla andra människor. Det är en grund som behövs för att en ledare ska lyckas. För att kunna prestera i rollen krävs förutsättningar. Organisationens kultur är en stor och viktig del och rätt rutiner och verktyg är ett stort steg på vägen för att lyckas.

Några punkter om det goda ledarskapet från Bengt Rudqvist – grundare av Visdomsdialog AB. Läs gärna hans gästblogg här.

Den gode ledaren

  1. Den gode ledaren upplever och vet vad som händer i gruppen här och nu. Genom att förbli närvarande och medveten, så kan ledaren göra mindre, men ändå uppnå mera.
  2. Den gode ledaren vet att hålla egot i schack, och blir därmed mer effektiv.
  3. Den gode ledaren tvingar inte saker att hända, utan tillåter processer att utvecklas av sig själv och på sitt eget sätt.