Nikita AB mäter arbetsmiljön


Nikita AB mäter arbetsmiljön och medarbetarnas arbetslivsbalans

Nikita AB är en oberoende konsultförmedlare som arbetar med konsulter inom IT och management. Bolaget grundades 2008 med ambitionen att tillföra marknaden en aktör som jobbar relationsskapande och som kommunicerar öppet och oberoende mot leverantörer och kunder.

Vi tar ett kort samtal med VD - Emil Falk

Ni använder leeder.io för att mäta arbetsmiljö och medarbetarnas balans, vad känner du som VD är bra med att genomföra dessa medarbetarundersökningar?


Som VD kan jag se många fördelar med att genomföra medarbetarundersökningar som mäter arbetsmiljö och balans hos våra medarbetare.

För det första ger det mig en inblick i hur mina kollegor upplever sin arbetsmiljö och om det finns några områden som behöver förbättras. Det hjälper oss att skapa en hälsosam och produktiv arbetsplats, vilket i sin tur kan bidra till att höja motivationen och engagemanget hos kollegorna.


För det andra ger det mig möjlighet att ta reda på om mina kollegor har en bra balans mellan arbete och fritid, och om det finns några områden som jag kan stötta dem i för att förbättra deras balans. Detta är viktigt eftersom en bra balans kan bidra till ett välmående och höjda prestationer på jobbet.


Sammantaget tror jag att genomförandet av medarbetarundersökningar som mäter arbetsmiljö och balans är en viktig del av vår företagskultur och ett bra verktyg för att säkerställa att våra medarbetare trivs och presterar på sitt bästa.

Emil Falk - VD Nikita AB

Läs mer om mätningar

Vill du veta mer om våra mätningar och verktyget leeder.io