fbpx

Varför PQM®?

Vi har själva upplevt organisationers brist på både kunskap och processer för ett bra ledarskap under vårt arbetsliv. Många ledare har internrekryterats och saknar ofta den akademiska bakgrunden av ledarskap. Ibland skickas nya ledare ut på en dyr utbildning och kommer tillbaks inspirerade, men inget förändras över tid.

När ledaren mest arbetar med att fördela arbetsuppgifter och kontrollera resultat, istället för att leda och coacha så att medarbetaren utvecklas, är risken stor att medarbetare tappar motivation eller att man missar signalerna på en medarbetare som faktiskt inte mår bra. Det mäts mycket i organisationer genom medarbetarundersökningar och pulsmätningar av engagemang.

Det svåra är inte att mäta, utan att GENOMFÖRA förändringar. Många ledare klarar inte den processen. PQM® ger ledare och medarbetare chansen att faktiskt reflektera och diskutera om det som är viktigt.

Vad vill vi? Hur kommer vi dit? Vad behöver vi förändra?

Ledningsgrupp

Maria Rydbeck

VD

Lång erfarenhet av ledarskap, strategiutveckling och förändringsledning. Tidigare VD på Rybrinks. Maria brinner för verktyg som förenklar arbetet med att förverkliga organisationens strategier genom medarbetarna. Maria har främst varit verksam inom FMCG med fokus på Supply chain och verksamhetsutveckling.

Maria Rydbeck

+46 70-267 42 75 

maria@pqmsystems.com

Markus Sulkupuro

Grundare och ansvar för kommersialisering

Hur kan man genom digitala verktyg och kommunikation hjälpa så många som möjligt och få de att ta del av PQM-konceptet och våra verktyg. Markus brinner för möjligheterna med digitala verktyg och processer för att skapa effektiva och användarvänliga system. Erfaren kommunikatör, marknadsförare och med kunskaper inom kvalitet och ledarskap.

Markus Sulkupuro

+46 70-270 57 66 

markus@pqmsystems.com

Petter Sigvaldsen

Grundare och konceptansvarig

PQM konceptet är en idé som växte fram redan 1997 – nu 22 år senare har den förverkligats genom digitala verktyg och utvecklade processer för att arbeta med processstyrd utveckling av medarbetare. Petter har en bakgrund från kvalitetsstyrning (TQM) med mastergrad i Quality Management och erfarenheter av att leda mellanstora organisationer.

Petter Sigvaldsen

+47 480 56 844 

petter@pqmsystems.com 

Våra värdeord

01
Inspirerande

Vi är ett inspirerande företag som genom kunskap, nyfikenhet och driv skapar energi som leder till förändring och förbättring för våra intressenter. Genom vårt arbete ska vi vara en ledstjärna att följa.  

02
Ansvarsfulla

Vi tar ansvar för våra medarbetare och partners på samma sätt som vi uppmuntrar våra intressenter till att tillvarata sina medarbetares behov. Vi förbättrar produktivitet, lönsamhet, lojalitet och motivation genom individen.  

03
Utvecklande

Vi ska kontinuerligt utveckla våra processer för att skapa trygghet hos våra intressenter. Vi bidrar till en helhetsförståelse och utveckling med långsiktig hållbarhet i fokus.  

04
Inkluderande

Vi behandlar alla lika, motverkar att någon faller utanför och är öppna till var människas möjligheter, internt och hos våra intressenter. 

Vad är PQM®?

PQM® förkortning för Personal Quality Management, hjälper till med processen av att genomföra er förändring. Genom att arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag ger det er nyckeln till tillväxt. Vi hjälper människor till att få en bättre möjlighet att prestera och vara motiverad i både arbetsliv och privatliv. 

Vår mission är – Helping millions of people reach their goals.  

Företaget har utvecklat, konstruerat och byggt system som möjliggör maximal automatisering av processer som handlar om strategisk utveckling på personlig och arbetsrelaterad nivå. Användningen av systemen stärker företagets strategiska position och utveckling genom sina medarbetare.

Vi ska hjälpa människor till att få en bättre möjlighet att prestera och vara motiverad i både arbetsliv och privatliv. Det medför att vi får friskare människor och företag som är lönsammare. Vår grund ligger i väl beprövade teorier om kvalitet, organisationsutveckling och beteendevetenskap, där vi har utarbetat ett koncept vi döpt till PQM – Personal Quality Management.  

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66