Varför PQM®?

Vi har själva upplevt organisationers brist på både kunskap och processer för ett bra ledarskap under vårt arbetsliv. Många ledare har rekryterats internt och saknar ofta den akademiska bakgrunden av ledarskap. Ibland skickas nya ledare ut på en dyr utbildning och kommer tillbaks inspirerade, men inget förändras över tid.

När ledaren mest arbetar med att fördela arbetsuppgifter och kontrollera resultat, istället för att leda och coacha så att medarbetaren utvecklas, är risken stor att medarbetare tappar motivation eller att man missar signalerna på en medarbetare som faktiskt inte mår bra. Det mäts mycket i organisationer genom medarbetarundersökningar och pulsmätningar av engagemang.

Det svåra är inte att mäta, utan att GENOMFÖRA förändringar. Många ledare klarar inte den processen. PQM® ger ledare och medarbetare chansen att faktiskt reflektera och diskutera om det som är viktigt.

Vad vill vi? Hur kommer vi dit? Vad behöver vi förändra?

Ledningsgrupp

Markus Sulkupuro

Hur kan man genom digitala verktyg och kommunikation hjälpa så många som möjligt och få de att ta del av PQM-konceptet och våra verktyg. Markus brinner för möjligheterna med digitala verktyg och processer för att skapa effektiva och användarvänliga system.

Markus Sulkupuro

+46 70-270 57 66 

markus@pqmsystems.com

Petter Sigvaldsen

PQM konceptet är en idé som växte fram redan 1997 – nu 22 år senare har den förverkligats genom digitala verktyg och processtyrd utveckling av medarbetare. Petter har en bakgrund från kvalitetsstyrning (TQM) med mastergrad i Quality Management och erfarenheter av att leda mellanstora organisationer.

Petter Sigvaldsen

+46 70-725 53 44

petter@pqmsystems.com 

Maria Rydbeck

Lång erfarenhet av ledarskap, strategiutveckling och förändringsledning. Tidigare VD på Rybrinks. Maria brinner för verktyg som förenklar arbetet med att förverkliga organisationens strategier genom medarbetarna.

Maria Rydbeck

+46 70-267 42 75 

maria@pqmsystems.com

Vi skapar MAGI

Moderna

Vi ser till framtidens behov och utvecklar våra processer för att skapa trygghet hos våra intressenter.

Ansvarsfulla

Vi är omsorgsfulla och bryr oss om människorna omkring oss. Genom vårt beteende bidrar vi till hållbarhet och välmående i världen.

Glada

Vi är glada och behandlar alla lika, motverkar att någon faller utanför och skapar möjligheter för alla.

Inspirerande

Genom kunskap, nyfikenhet och driv skapar vi energi som leder till utveckling. Vi gör det lilla extra och är en ledstjärna att följa.  

Vad är PQM®?

PQM® förkortning för People Quality Management, hjälper till med processen av att genomföra er förändring. Genom att arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag ger det er nyckeln till tillväxt. Vi hjälper människor till att få en bättre möjlighet att prestera och vara motiverad i både arbetsliv och privatliv. 

ledarskapscoaching

Vår mission är - Helping millions of people reach their goals.  

Företaget har utvecklat system som möjliggör maximal automatisering av processer som handlar om strategisk utveckling på personlig och arbetsrelaterad nivå. Användningen av systemen stärker företagets strategiska position och utveckling genom sina medarbetare.

Vi ska hjälpa människor till att få en bättre möjlighet att prestera och vara motiverad i både arbetsliv och privatliv. Det medför att vi får friskare människor och företag som är lönsammare. Vår grund ligger i väl beprövade teorier om kvalitet, organisationsutveckling och beteendevetenskap, där vi har utarbetat ett koncept vi döpt till PQM – People Quality Management.  

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 - plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66