PQM bidrar med kunskap om digitalt ledarskap

Digitalt ledarskap med PQM

Profile side view portrait of his he nice handsome cheerful man ceo boss chief, shark expert specialist attending web meeting discussing strategy at modern loft concrete industrial work place station

PQM Systems AB är en av tjänsteföretagen som kommer att bidra med sin kunskap och sin kompetens på arbetsplatsenifokus.se. Ämnen som digitalt ledarskap, medarbetarsamtalens värde och arbetslivsbalans kommer diskuteras.

”Vi valde att gå med i arbetsplatsenifokus.se för vi tycker att plattformen är en fantastisk möjlighet för kunder att få kunskap och inspiration när framtidens arbetsplatser utvecklas. Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper kring ledarskap, motivation och kultur”, Markus Sulkupuro – medgrundare av PQM Systems.

PQM Systems är ett företag som utvecklat digitala verktyg och processer för att förenkla medarbetarsamtal och trygga ledares och medarbetares hållbarhet och motivation. 

PQM är en förkortning för Personal Quality Management, i grunden en kvalitetsprocess som grundar sig i TQM (Total Quality Management) vilket är grunden i Lean och till exempel Toyotas sätt att bygga bilar. Allt handlar om en process som leder till kontinuerlig förbättring.

Läs hela pressreleasen här

Vad är digitalt ledarskap för oss?

Ett digitalt ledarskap handlar egentligen mycket om att du behöver ha en ledarstil som klarar förutsättningarna där du som ledare ej har medarbetarna nära dig. Omställningen till fler medarbetare på distans har för många gått fort och varit en stor omställning. Ett ledarskap som bygger på auktoritet förlorar sin kraft. För oss är det ett coachande ledarskap som bygger på tillit, förtroende och kunskap alltid vägen framåt, i det digitala distansledarskapet är det en stor framgångsfaktor.

Det digitala är möjligheterna som finns, de verktyg man kan använda sig av:

  • Kommunicera med medarbetarna. Ett ledarskap på distans kräver en tät dialog. Vi har alla vant oss mer och mer vid att ha videomöten osv. Se till att ha tydliga krav och förväntningar för kommunikationen och följ det som ni kommit överens om. Använd de plattformar som finns, Teams till exempel blir bara bättre och bättre. Både för att prata, men även för att strukturera upp arbetsuppgifter, projekt mm.
  • Tydlighet i förväntningar och mål. Vad ska göras och när. I PQM sätter du upp medarbetarnas utvecklingsmål och du som ledare har översikt och kan enkelt följa utvecklingen.
  • Mätningar av arbetsmiljö och individernas mående. Vi löser det genom våra tester, Work-Life Balance Index och enkäten för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Boka ett videomöte med oss.

Vill du veta mer om vårt verktyg eller våra ledarskapsutbilningar – boka in ett videomöte med oss.