fbpx

PQM®-plattformen

PQM® är en modell för ledarskap som stärker kultur, kompetens och motivation i ert företag. Ni når era mål för organisationen och för individerna i den.

En plattform med processer och verktyg för att utveckla både organisation och individerna i den

Work-Life Balance Index – test för företagets hållbarhet

Organisatorisk och social arbetsmiljöenkät

Verktyg för organisatoriska mål – Hoshin Kanri

Verktyg för medarbetarsamtal, allt sparat i systemet

Verktyg för utvecklingsmål – både personliga och för organisation

Learning Center med utbildning för ledare och medarbetare

Övningar för personlig utveckling

Petter Sigvaldsen

Grundare – PQM® Systems

“Vi erbjuder ett unikt verktyg och processtöd i arbetet med utveckling av medarbetare som ökar motivationen och produktiviteten samt ger hållbarhet i företag”

Personal Quality Management – omställning av ledarskap

Arbetsplatser förändras snabbt, i synnerhet nu med rådande pandemi. Medarbetare arbetar mer på distans, teknikutvecklingen skapar nya beteenden och dagens medarbetare ställer helt nya krav. Många rapporter visar även att den psykosociala ohälsan ökar vilket minskar produktivitet,

motivation och ger ökade kostnader för organisationer och samhälle. Det är en stor utmaning för ledare och organisationer som kräver en omställning av ledarskap.

Vi grundade bolaget för att vi genom åren upplevt konsekvenser av bristande processer för uppföljning och utveckling för organisationer, ledare och medarbetare som ledde till att vi själva drabbats av utmattningssyndrom.

Utvecklat från Total Quality Management

PQM® ska hjälpa organisationer, ledare och medarbetare i denna omställning av ledarskap. PQM® är ett resultat av arkitektonisk/modulär innovation där vi har använt existerande teorier och verktyg på ett nytt sätt från Total Quality Management. Vår plattform för tester, samtal, mål och aktiviteter är unik, där medarbetare registrerar och arbetar med sina utvecklingsmål och ledare får en översikt och verktyg för uppföljning. Den digitala plattformen stöttar distansledarskap såväl som fysiska möten. Våra unika och egenutvecklade verktyg bygger på forskning från bland annat Kanada, England, Frankrike och Australien.

PQM® Systems hjälper företag att kvalitetssäkra sitt ledarskap och förser dem med redskapen för en tydlig systematiserad utveckling och uppföljning. PQM® skapar trygga ledare och motiverade medarbetare med tydliga, gemensamma mål. Det innebär ledare med god kännedom om såväl medarbetarnas viljor, ambitioner och kompetens som företaget mål och utmaningar. En trygg omställning av ledarskap, integrerat i en organisation med en gemensam väg mot ett gemensamt mål.

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66