fbpx

En digital verktygslåda för ledare

PQM® är plattformen som stöttar er organisations utveckling. Ni blir en attraktiv arbetsgivare som visar att varje medarbetare blir sedd och en arbetsplats där alla bidrar. Personal Quality Management är en kvalitetsprocess för uppföljning och utveckling där ledare och medarbetare får rätt kunskap och verktyg för att få effektfulla samtal, rätt mål och en kontinuerlig uppföljning. Det skapar en tydlighet över företagets mål, vilka förväntningar som finns och medarbetarens situation.


Våra tester och verktyg för att reflektera över balans, vilja och motivation skapar rätt förutsättningar för ärliga samtal mellan ledare och medarbetare. Samtal som mynnar ut i individuella utvecklingsmål som delas med ledaren. Alla medarbetarsamtal lagras i systemet och finns enkelt tillgängligt för ledare och medarbetare.

PQM ledarskapsverktyg
Petter Sigvaldsen

Grundare – PQM® Systems

“För att skapa motivation behövs tre saker. En förståelse för helheten, en känsla av delaktighet och en meningsfullhet i arbetet. Vi ger er verktyget för att öka motivationen ”

Mät välmåendet

Våra tester och enkäter mäter er arbetsmiljö och medarbetarnas arbetslivsbalans. Rätt data för att jobba med rätt utveckling.

Planer och aktiviteter

Jobba kontinuerligt med aktiviteter för att nå målen där ledaren kan följa upp och coacha.

Effektfulla samtal och mål

Utvecklingssamtal med rätt förutsättningar för ledare och medarbetare. Sätt rätt mål tillsammans.

Feedback och utveckling

Kontinuerliga avstämningar för att hela tiden ha processen levande och en kontinuerlig utveckling.

digitalt ledarskap

Det går fort att komma igång


Vi kickar igång er på några timmar, sen har ni plattformen igång och kan börja ert arbete.

Snabba resultat

Alla blir delaktiga från start i arbetet vilket leder till en ökad motivation.

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66