fbpx
Tre tips för att bli en attraktiv arbetsgivare

Konkurrensen om arbetskraften är i många branscher stenhård, där företagen lockar med löner och andra typer av förmåner för att fånga talanger. Men vilka faktorer är de viktigaste för att ett företag ska bli attraktivt. Ny forskning visar att lön och ekonomiska förmåner är viktiga, men att andra faktorer har tagit över. Nu pratar vi om flexibla arbetstider, personlig utveckling och avgränsningar mellan arbete och fritid. Vi har tre tips för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Ett behov har skapats där företagen behöver förändra sitt ledarskap och metoder för att möta dagens arbetskraft. I företag behövs verktyg och processer som ökar lojaliteten, attraktionskraften och stärker ledarskapet och medarbetarutvecklingen.

I en intressant artikel i Sydsvenskan kan man läsa om att arbetsplatsen är socialt hållbar är högt uppe på prioriteringsordningen för kandidaterna som söker nytt arbete.

attraktiv arbetsgivare

Tre tips för att bli en attraktiv arbetsgivare

Att lön och förmåner fortsatt är viktiga delar i en arbetsgivares erbjudande är självklart. Däremot så har andra faktorer blivit viktigare och viktigare och något som kandidaterna undersöker. Här är våra tre tips för att bli en attraktiv arbetsgivare.

  1. Visa att ni har en process för uppföljning och utveckling av medarbetare. Den bästa processen är såklart PQM (enligt oss). Det viktiga är att ni börjar arbeta mer systematiskt och med en process som gör att uppföljningen blir tätare. Det skapar möjligheter till bättre kommunikation om vad som individen behöver för att utvecklas, och vad organisationen behöver för att nå strategiska mål.
  2. Säkerställ att ert företags image externt och internt samstämmer. Har din marknadsföring samma budskap som dina anställda har? Den verkliga kulturen på bolaget är det som betyder något, inte vad en fräck presentation på hemsidan säger. Kandidater kan undersöka hur företagets anställda känner och tycker, till exempel genom sociala media. Läs mer om det i en blogg från Glasspaper.
  3. Erbjud flexibilitet om möjligt, visa att ert företag vill ta vara på individerna och deras privatliv. Det kan vara att ni har en policy för hemmakontor, att ni kan anpassa arbetsschemat eller att ni har en policy att inte störa någon på ledig tid.

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66