FOKUS

Hur prioriterar du din tid?

Att prioritera tid handlar om att medvetet välja vad som är viktigast för oss och lägga vår tid och energi på dessa saker. Det handlar också om att vara realistisk och erkänna att vi har begränsad tid och resurser till vårt förfogande.

Vill du prova vårt verktyg Perfect Week? Där kan du planera de viktigaste aktiviteterna under veckan och sedan se vad du faktiskt gör med din tid.

Tre tips för att prioritera din tid bättre:

Genom att prioritera vår tid kan vi undvika att hamna i stressiga situationer eller känna oss överväldigade av allt som vi måste göra. Det kan också hjälpa oss att fokusera på de aktiviteter som ger oss mest nytta eller glädje och att ta hand om vår hälsa och våra relationer.


En viktig del av att prioritera tid är att lära sig säga nej till saker som inte är viktiga eller som tar för mycket tid och energi. Det kan också innebära att delegera uppgifter till andra eller att använda teknologi och andra verktyg för att effektivisera vårt arbete.

Genom att lägga lite extra tid på att planera och prioritera vår tid kan vi skapa mer balans och harmoni i våra liv och få mer gjort med mindre stress och ansträngning.

Skapa en lista över uppgifter

Att skapa en lista över uppgifter hjälper dig att få en överblick över allt som behöver göras. Det kan låta enkelt, men se till att faktiskt göra detta. Det blir lättare att identifiera vilka uppgifter som är mest viktiga och vad du skulle kunna delegera eller vänta med. Vi använder verktyget Eisenhower modellen som är ett fantastiskt verktyg för att prioritera uppgifterna.

Eliminera tidstjuvar

Tidstjuvar kan vara allt från distraktioner som sociala medier och e-post till ineffektiva arbetsmetoder. Försök att eliminera eller minimera dessa tidstjuvar så mycket som möjligt. Stäng av notifikationer på din telefon och dator, planera tid för att hantera e-post och använd effektiva tekniker som pomodoro-tekniken för att öka produktiviteten.

Lär dig att säga nej

Att lära sig att säga nej till saker som inte är viktiga eller som tar för mycket tid och energi är viktigt för att prioritera tiden. Det här är vad jag själv har svårast att göra. Det är svårt att säga nej, men det kan frigöra tid och energi för de saker som är viktiga för dig. Öva på att säga nej hövligt men bestämt när du behöver och prioritera de saker som verkligen betyder mest för dig.