Tydliga mål ger välmående medarbetare


Välmående genom tydliga mål och bra feedback – en utmaning i ledarskapet

Att ledarskapet har en stor betydelse för en välmående arbetsplats, det vet de flesta. Men vilka är nycklarna till att lyckas som ledare? Vilket ansvar har du som ledare? Hur kan du agera för att öka välmående? Vi skrev en artikel på Arbetsplatsenifokus.se

Vi vill att ledaren ser oss, förstår våra individuella behov och hjälper oss att växa i våra roller. Vi vill ha en ledare som är tydlig med förväntningar i arbetet och som kan hjälpa oss att bromsa när det blir för mycket. Vi vill ha en ledare som inspirerar oss. Det är inte lätt att vara ledare idag. Kulturen i företaget ska växa, kompetenser ska säkerställas för att leverera och motivationen ska stärkas. Hur ska man lyckas med allt detta?

Forskningen visar

– Den samlade bilden av forskning på området visar att ledarskap har betydelse för anställdas hälsa och välbefinnande. Särskilt viktigt tycks vara att medarbetaren känner sig sedd, inspirerad och motiverad i sitt arbete och får det stöd den behöver, säger Andreas Wallo, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet och en av författarna till kunskapssammanställningen ”Ledarskap för hälsa och välbefinnande”.