fbpx
Uppnå potentialen genom dina medarbetare

Högre effektivitet och bättre resultat utan tjat – hållbara mål och visioner

Three women in a discussion.

Hur ska företag och människor nå sina rätta och hållbara mål och visioner? För att kunna utveckla medarbetare och företaget på ett hållbart sätt så behöver man förstå grunderna i hur en organisation fungerar. En grundläggande egenskap hos en organisation är att få tillgång till så många och mycket resurser som möjligt till lägsta möjliga kostnad.

Organisationen kommer aldrig att tänka på att en anställd har för mycket att göra, det är något som människorna i organisationen måste ta ansvar för. Det är ledarens uppgift! Vad är effekten? Vi menar att ett företag som aktivt och systematiskt arbetar med uppföljning och utveckling skapar en miljö som:

 • Bygger en stark organisationskultur
 • Stärker sammanhållningen
 • Ger förutsägbara arbetsförhållanden
 • Ökar arbetstillfredsställelsen
 • Ökar produktiviteten
 • Förbättrar affärsresultatet
 • Skapar en attraktiv arbetsplats

Harmonisk medarbetare – högre effektivitet och bättre resultat

För att lyckas som företag i dagens konkurrens tror vi att det krävs ett tankesätt och arbetssätt där tätare uppföljning och dialog kan skapa lönsamhet för företaget och en ökad motivation och lojalitet hos medarbetaren. Som företag vill du attrahera rätt personal och få dem att växa och stanna i bolaget.

Med rätt verktyg kan du som ledare förstå, motivera och utveckla dina medarbetare och samtidigt styra din verksamhet mot de strategiska mål du ska nå. Det är inte en enkel sak, men det går. Mycket handlar om tydlighet, allt kan inte anpassas efter individens behov, men genom en gemensam syn och plattform stärker ni er relation. Genom att sätta tydliga och hållbara mål och systematiskt uppmuntra (styra) önskvärda beteenden förbättras:

 • Utveckling hos medarbetarna
 • den psykosociala hälsan på arbetsplatsen
 • hållbarheten hos personalen och det genererar en attraktiv arbetsplats
 •  effektiviteten och produktiviteten ökar
 • Förbättrat resultat
 • att rätt person arbetar på rätt plats

Hur arbetar ni med att få era strategiska planer operativa?

I en organisation är ofta mellanledarna en stor nyckel till att omvandla ledningens strategier till planer och aktiviteter för medarbetarna. Här krävs en bra struktur och styrning. PQM Systems skapar en process som ska hjälpa ledare att ta hänsyn till både individens önskningar och samtidigt styra så organisationens mål nås.

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan

Vallgatan 17, 411 16 Göteborg


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66