Utbildningar ledarskap med PQM®

Vi har ledarskapsutbildningar anpassade för ett modernt coachande ledarskap.

Utbildning ledarskap – den moderna ledaren

Vi utbildar ledare i ämnet ledarskap. Hur du som ledare ska arbeta med kommunikation, utveckling av medarbetare och ta tag i de svåra frågorna.

Bli den coachande ledaren med rätt kunskap och verktyg. Med vår utbildning tryggar vi dig som ledare att bli den coachande ledaren som krävs i det moderna arbetslivet.

Syfte:

Öka era kunskaper i coachande ledarskap och få konkreta verktyg, som hjälper er i den operativa vardagen på arbetsplatsen.

Mål:

Ni ska känna er tryggare i er roll som ledare och förstå hur man använder verktyg från ledarskapsteorier i er vardag.

workshop målstyrning
Andreas Ekström
VD Jätten Cater AB

”Utbildningen var perfekt för både oss i ledningsgruppen och våra nya teamledare. Det skapade en trygghet i rollen och bättre förståelse över vad som förväntas av en ledare.”

Utbildning ledarskap

Vi anpassar våra utbildningar efter era behov. Här är exempel på innehåll i våra utbildningar. Vi jobbar i grupper eller individuellt.

1.

Ledarskapets roll

 • Ledarskapets roll, ansvar och förväntningar.
 • Vision, kultur och värderingar
 • Identifiera din ledarroll – självkännedom.

2.

Från mål till handling

 • Organisationens strategi
 • Arbeta med tydliga mål
 • Motivera dina medarbetare

3.

Verksamhetskommunikation

 • Ledarskapets roll för arbetsgivarvarumärket
 • Kommunikationens roll
 • Aktivera kultur, vision och värdeord i verksamheten.

4.

Operativt ledarskap 1

 • Utveckla goda beteenden i ledarskapet
 • Utveckla medarbetares beteenden
 • Situationsanpassat ledarskap

5.

Operativt ledarskap 2

 • Reflektionsövningar och tester
 • Utvecklingssamtal
 • Arbeta med kontinuerlig uppföljning
 • Hälsa och välmående

6.

Operativt ledarskap 3

 • Feedback
 • Leda i förändringstrappan

Företag som utbildats av PQM

PQM

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Kontakta oss!

Mer ingående om våra tjänster:

Finns tre nivåer: ledningsgrupp (team), ledarskapsutveckling och personlig utveckling.

Vi hjälper er med er målstyrning!

Boka redan idag!

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66