VAD ÄR SJÄLVLEDARSKAP?

Att leda sig själv för att utvecklas

Självledarskap är förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling och ta initiativ för att nå sina mål. En person med hög självledarskapsförmåga är självgående, självreflekterande och har en positiv inställning. Genom att utveckla sin självledarskapsförmåga kan man öka sin självständighet, självkänsla och självförtroende och nå framgång i alla områden av livet.

Är du intresserad av ett personligt utvecklingsprogram?

Vi ger dig digitala verktyg, övningar och personlig coaching.

10-veckors program som kommer utveckla dig.

Vad är självledarskap?

Självledarskap är förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling och att ta initiativ för att uppnå sina mål. Det handlar om att ha en stark inre motivation och disciplin för att göra det som behöver göras, utan att vänta på att någon annan ska ge dig instruktioner.


En person med hög självledarskapsförmåga är vanligtvis självgående och tar eget ansvar för sin tid och sina handlingar. De är också oftast självreflekterande och har en god självinsikt, vilket gör att de kan identifiera sina styrkor och svagheter och arbeta för att utveckla dem.


Att utveckla sin självledarskapsförmåga kan innebära att man tar sig tid att definiera sina mål och vad man behöver göra för att nå dem. Det kan också innebära att man skapar en strukturerad plan för att nå sina mål och att man följer den planen konsekvent.


En annan viktig del av självledarskap är att man har en positiv inställning och tror på sin egen förmåga att lyckas. Detta kan innebära att man arbetar med sin självkänsla och självförtroende genom att ta på sig utmaningar och genom att öva på nya färdigheter och kompetenser.


Att vara en självledare innebär också att man är öppen för feedback och är villig att ta till sig konstruktiv kritik för att kunna utvecklas och växa som person. Det handlar om att ha en ödmjuk inställning och att vara villig att lära sig av sina misstag och av andra människor.


Självledarskap är en viktig egenskap för personer som vill ta kontroll över sin egen utveckling och uppnå sina mål. Genom att utveckla sin självledarskapsförmåga kan man öka sin självständighet, självkänsla och självförtroende, vilket i sin tur kan hjälpa en att nå framgång i alla områden av livet.

Tre tips för din personliga utveckling:

Lär dig nya saker: För att växa som person är det viktigt att aldrig sluta lära sig nya saker. Detta kan innebära att du läser böcker, lyssnar på podcasts, tar online-kurser eller deltar i workshops. Att lära sig nya saker hjälper dig att utveckla dina kunskaper och kompetenser, vilket i sin tur kan hjälpa dig att ta dig an nya utmaningar och möjligheter.


Träna självreflektion: Självreflektion är en viktig del av personlig utveckling. Det handlar om att ta tid att reflektera över dina styrkor, svagheter, värderingar och mål. Genom självreflektion kan du få bättre självinsikt och få en klarare bild av vad du vill uppnå och hur du ska nå dit.


Bygg relationer: Att bygga relationer är en viktig del av personlig utveckling. Att ha ett starkt nätverk av människor som du kan lita på och som stödjer dig kan hjälpa dig att nå dina mål och hantera utmaningar på ett effektivt sätt. Att bygga relationer kan innebära att du deltar i nätverksevenemang, samarbetar med andra eller bara tar dig tid att umgås med människor som du respekterar och beundrar.