Webbinar om ledarskap

Vill du få inspiration och lite nya infallsvinklar kring ditt ledarskap? Vi kör ett webbinar om ledarskap den 26:e oktober, chash course i ledarskap med PQM®.

Världen har förändrats, men ledarskapsverktygen har inte hängt med. Nu är det viktigare än någonsin att ha tydliga individuella mål och ett inkluderande ledarskap för att ett företag eller organisation ska nå sina mål.

Ledarens roll har aldrig varit viktigare, men heller aldrig svårare. Kulturen ska stärkas, motivationen ska öka och kompetensen ska finnas för att lösa uppgifter. Där ledare fortsatt pratar om resultat och faktureringsgrader behöver medarbetare känna sig sedda och hörda. Nu har även distansledarskapet ökat vilket ställer högre krav på ledarnas uppföljning och medarbetares förmåga att leda sig själva.

Ledarskapstrender

  • 40% uppger i undersökningar att de funderar på att byta arbetsgivare
  • Motivation är den största anledning till uppsägning
  • Arbetslivsbalans är ett av de viktigaste behoven vid nyanställning
  • COVID-19 har haft en negativ effekt på mentala hälsan hos 78% av den
    globala arbetskraften

Allt fler förstår att det behövs nya sätt att arbeta, speciellt för ledarna. Många organisationer och ledare upplever problem i den nya arbetsmiljön samtidigt som medarbetare ställer större krav på att kunna balansera arbete och privatliv på ett helt annat sätt än tidigare.

Vi ger ledare och medarbetare möjligheten att lyfta ledarskapet och medarbetarskapet och förstärka sammanhållningen genom PQM Systems verktyg. Det är en digital plattform och en process som finns kvar över tid.

RÄTT MÅL FÖR FÖRETAGET OCH INDIVIDEN

PQM® är ett modernt verktyg för organisationer och individerna i den. En process som ger kraft i arbetet med att utveckla verksamheten. Vi stöttar det moderna ledarskapet och medarbetarskapet för att nå satta mål, både för organisation och individ – alltid med hållbarhet i fokus.