workshop för att sätta mål

WORKSHOP för att sätta mål

-PQM hjälper er med målstyrningen

Visioner och mål

Med vår unika workshop för att sätta mål kan vi guida och hjälpa er i rätt riktning. Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel för tillväxt. För många kan det därför anses vara svårt att sätta målen och få alla medarbetare med på tåget.

Vi har genomfört många workshops med ledningsgrupper där vi under två halvdagar arbetar tillsammans med era mål. Ni skapar er plan genom vår guidning i verktyget Hoshin Kanri.

Workshop

- För att sätta mål

Kontakta oss för mer information och priser.

workshop målstyrning

Att sätta långsiktiga mål i ledningen klarar många av, det svåra är att bryta ned målen till faktiska aktiviteter och få de genomförda. Med PQM® och målstyrningsverktyget Hoshin Kanri får man den processen att fungera, och det är kul!

Carolina Landh - Anspira Group AB


LÅNGSIKTIGA MÅL

Hur ser företaget ut om tre till fem år? Vilka är era långsiktiga mål? Ledningsgruppen definierar viktiga mål. Om de uppnås kommer de att skapa en konkurrensfördel för företaget.

NÄRMASTE ÅRET

Definiera de mål ni har inom det närmaste året. Vad vill ni uppnå för att komma närmare ert långsiktiga mål?

FOKUSOMRÅDEN

Vilka områden inom företaget behöver ni fokusera på att utveckla? Definiera era fokusområden för att kunna nå målen närmaste året

FÖRBÄTTRINGSMÅL

Vad behöver ni ta tag i och förbättra idag inom de fokusområden som ni definierat? Skriv era förbättringsmål, vem som är ansvarig och när de ska vara klara.

Efter genomförd workshop för att sätta upp mål, har ni i ledningsgruppen identifierat långsiktiga mål och vägen för att nå dessa mål.


Ni får en tydlig plan och kan därefter fokusera på att genomföra planen.

Målstyrning med Hoshin Kanri

Att sätta långsiktiga mål i ledningen klarar många av, det svåra är att bryta ned målen till faktiska aktiviteter och få de genomförda.

 

Hoshin Kanri är ett verktyg som sätter ut riktningen för organisationen och prioriterar de strategiska mål som ska uppnås. Verktyget klargör för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka områden och uppgifter de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

Med hjälp av Hoshin Kanri kan du som ledare skapa tydlighet kring de strategiska utmaningar ni står inför, skapa engagemang att nå målen och genom konsensus få alla i organisationen att sträva åt samma håll.

 

Företag som utvecklat strategier och mål med PQM®

Hot Screen PQM

Kontakta oss!

Adress

Nohabgatan 14 - plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66