fbpx

WORKSHOP

Tydliga mål med Hoshin Kanri

Att sätta och arbeta med tydliga visioner och mål i ett företag är en nyckel för tillväxt. Tycker ni att det är svårt att sätta målen och få alla medarbetare med på tåget?

Vi har genomfört många workshops med ledningsgrupper där vi under en halv dag arbetar tillsammans med era mål. Ni skapar er plan genom vår guidning i verktyget Hoshin Kanri.


Att sätta långsiktiga mål i ledningen klarar många av, det svåra är att bryta ned målen till faktiska aktiviteter och få de genomförda. Med PQM® och målstyrningsverktyget Hoshin Kanri får man den processen att fungera, och det är kul!

Carolina Landh – Anspira Group AB


LÅNGSIKTIGA MÅL

Hur ser företaget ut om tre till fem år? Vilka är era långsiktiga mål? Ledningsgruppen definierar viktiga mål. Om de uppnås kommer de att skapa en konkurrensfördel för företaget.

NÄRMASTE ÅRET

Definiera de mål ni har inom det närmaste året. Vad vill ni uppnå för att komma närmare ert långsiktiga mål?

FOKUSOMRÅDEN

Vilka områden inom företaget behöver ni fokusera på att utveckla? Definiera era fokusområden för att kunna nå målen närmaste året

FÖRBÄTTRINGSMÅL

Vad behöver ni ta tag i och förbättra idag inom de fokusområden som ni definierat? Skriv era förbättringsmål, vem som är ansvarig och när de ska vara klara.

Kontakta oss för mer information och priser.

Adress

Nohabgatan 14 – plan 2, 461 53 Trollhättan


Skicka ett mail

info@pqmsystems.com


Ring

+46 70-270 57 66